Danh mục sản phẩm
thành đô

Tượng Đồng Nepal Phật Dược Sư 36CM

Tình trạng: Còn hàng   |   Mã SKU: PVN378
Liên hệ
Phương thức thanh toán
 • Giao hàng toàn quốc
  Giao hàng toàn quốc
 • Tích điểm tất cả sản phẩm
  Tích điểm tất cả sản phẩm
 • Giảm 5% khi thanh toán online
  Giảm 5% khi thanh toán online
 • Cam kết chính hãng
  Cam kết chính hãng

Giao hàng nhanh chóng

Tất cả các đơn hàng toàn quốc

Tận Tâm phục vụ

đem lại sự hài lòng cho quý khách là niềm hạnh phúc của chúng tôi

Lựa chọn nhà cung cấp uy tín

sản phẩm chất lượng cao, giá thành phải chăng

Phát hành sỉ và lẻ

giảm giá đối với quý thầy

Mô tả sản phẩm

Tượng Đồng Nepal Phật Dược Sư 36CM

- Bằng đồng nguyên chất 
- Xuất xứ: Nepal 
- Chất lượng cao cấp, chế tác tỉ mỉ và rất đẹp 

Giới thiệu về MƯỜI HAI ĐẠI NGUYỆN CỦA PHẬT DƯỢC SƯ
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI 

"Lại nữa, này Mạn Thù Thất Lợi! Phương Ðông cách đây hơn mười căn-già-sa Phật độ, có thế giới tên là Tịnh Lưu Ly, Phật hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác.

Này Mạn Thù Thất Lợi! Phật Thế Tôn kia từ khi mới phát tâm hành Bồ-tát đạo có phát mười hai nguyện lớn, đó là:

- Nguyện lớn thứ nhất: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Vô thượng Bồ-đề, tự thân sáng chói, chiếu khắp vô biên thế giới, ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp trang nghiêm thân và khiến cho tất cả các hữu tình cũng được như Ta không khác.

- Nguyện lớn thứ hai: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Vô thượng Bồ-đề, thân như pha lê trong ngoài trong suốt, ánh sáng rộng lớn cùng khắp các phương, màn lưới sáng rực rỡ, trang nghiêm hơn cả mặt trời, mặt trăng, chỗ tối tăm trong khoảng giữa núi Thiết-Vi đều được thấy nhau. Hoặc trong thế giới tối tăm này, ban đêm du hành qua lại, những chúng sanh ở đó thấy ánh sáng của Ta được hiểu rõ, tùy theo đó mà làm các công việc.

- Nguyện lớn thứ ba: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Vô thượng Bồ-đề, dùng vô lượng vô biên trí tuệ phương tiện khiến cho các hữu tình thọ dụng vật gì đều được vô tận.

- Nguyện lớn thứ tư: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Vô thượng Bồ-đề, nếu các hữu tình nào đi theo đường tà thì khiến cho đều đi vào Bồ-đề chánh lộ. Nếu đi theo đường Thanh văn, Ðộc giác cũng khiến cho đều an trụ trong pháp Ðại thừa.

- Nguyện lớn thứ năm: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Vô thượng Bồ-đề, nếu các hữu tình ở trong pháp của Ta tu hành phạm hạnh thì khiến cho tất cả đều không thiếu khuyết giới, khéo ngăn ngừa ba nghiệp, không có người hủy phạm, đọa nẻo ác. Giả sử có người hủy phạm mà được nghe danh hiệu Ta, chuyên niệm thọ trì, chí tâm phát lồ, sẽ được thanh tịnh, cho đến chứng đắc Bồ-đề.

- Nguyện lớn thứ sáu: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Vô thượng Bồ-đề, nếu các hữu tình nào các căn không đầy đủ, xấu xí, ngu si, đui, điếc, câm, ngọng, lưng gù, chân khèo, ung thư, ghẻ lác, điên cuồng… bị bao nhiêu thứ bệnh khổ ràng buộc, nếu nghe danh hiệu Ta, chí tâm xưng niệm thì đều được đoan nghiêm, các bệnh được trừ hết.

- Nguyện lớn thứ bảy: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Vô thượng Bồ-đề, nếu các hữu tình nghèo hèn khốn khổ không có chỗ quay về, các bệnh bức bách, không thầy, không thuốc mà được tạm nghe danh hiệu Ta thì các bệnh đều tiêu tan, quyến thuộc thêm nhiều, của cải dư giả, thân tâm an vui, cho đến chứng đắc Bồ-đề.

- Nguyện lớn thứ tám: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Vô thượng Bồ-đề, nếu có người nữ nào bị các thứ khổ của người nữ bức bách, rất nhàm chán, nguyện được xả thân nữ, nếu nghe danh hiệu Ta, chí tâm xưng niệm thì liền ngay nơi thân hiện tại được chuyển thành thân nam, đầy đủ tướng trượng phu, cho đến chứng đắc Bồ-đề.

- Nguyện lớn thứ chín: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Vô thượng Bồ-đề, khiến các hữu tình ra khỏi lưới ma, lại có bao nhiêu bọn tà kiến sẽ nhiếp thọ hết, khiến cho sanh chánh kiến, làm cho lần lần tu tập các hạnh Bồ-tát, cho đến chứng đắc Bồ-đề.

- Nguyện lớn thứ mười: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Vô thượng Bồ-đề, có các hữu tình bị phép vua câu thúc, giam cầm trong lao ngục tối tăm, bị xiềng xích đánh đập, cho đến bị cực hình, hoặc có chúng sanh bị nhiều việc khổ sở bức bách, buồn rầu không có lúc nào được tạm vui, nên nghe danh hiệu Ta, do năng lực phước đức oai thần của Ta nên được thoát khỏi tất cả buồn khổ, cho đến chứng đắc Bồ-đề.

- Nguyện lớn thứ mười một: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Vô thượng Bồ-đề, nếu các hữu tình bị lửa đói làm hại, vì tìm cầu việc ăn uống nên tạo các nghiệp ác, nếu nghe danh hiệu Ta, chí tâm xưng niệm, Ta sẽ trước hết dùng thức ăn thượng diệu tùy ý được no đủ, sau đó dùng pháp vị khiến cho trụ an vui thù thắng, cho đến chứng đắc Bồ-đề.

- Nguyện lớn thứ mười hai: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Vô thượng Bồ-đề, nếu các hữu tình không có y phục, bị mòng muỗi, nóng lạnh bức bách, nếu nghe danh hiệu Ta, chí tâm xưng niệm thì tùy theo chỗ ưa thích liền được các thứ y phục thượng diệu và đồ dùng bằng các thứ báu đẹp đẽ, trang nghiêm, kỹ nhạc, hương hoa đều đầy đủ, lìa xa các khổ não, cho đến chứng đắc Bồ-đề.

Này Mạn Thù Thất Lợi! Ðây là mười hai nguyện lớn vi diệu của đức Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác đã phát khi thực hành đạo Bồ-tát.

Bấy giờ, Phật bảo Mạn Thù Thất Lợi:
- Sự phát nguyện lớn và công đức trang nghiêm của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai khi thực hành đạo Bồ-tát thì Ta ở đời một kiếp hoặc hơn một kiếp để nói cũng không thể hết. Nhưng Phật độ kia hoàn toàn thanh tịnh, không có các dục nhiễm, cũng không có người nữ và âm thanh đau khổ của ba đường ác. Ðất bằng lưu ly trong sáng. Thành quách, cung điện và các hành lang, mái hiên, cửa sổ, màn lưới… đều làm toàn bằng bảy báu, cũng như công đức trang nghiêm nơi thế giới Cực Lạc ở phương Tây. "

(Trích: KINH BỔN NGUYỆN CÔNG ÐỨC CỦA BẢY ÐỨC PHẬT DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI)

NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI NHƯ LAI (trong 7 Đức Phật Dược Sư) , nơi còi thế giới tên là Tịnh Lưu Ly Thế giới. Toàn thân màu xanh ngọc lưu ly, tay phải kết Thí Nguyện ấn cầm quả A Lỗ Lạt, tay trái kết Chánh Định ấn.

Lh: Phật Giáo Diệu Thoát      

   - ĐC: 131 B ngõ 105/20 doãn kế thiện, mai dịch, cầu giấy, hà nội  

   - SĐT: 0387646113 hoặc 0912110947

Vòng Tay Chỉ Ngũ Sắc
-17%
Tây Tạng

Vòng Tay Chỉ Ngũ Sắc

25.000₫ 30.000₫
-17%
GA’U MICA TRÒN TO
-17%
Trung Quốc

GA’U MICA TRÒN TO

150.000₫ 180.000₫
-17%
Đao Kim Cang Phurba Đồng Vàng 22CM Vajrakilaya
-14%
Tây Tạng

Đao Kim Cang Phurba Đồng Vàng 22CM Vajrakilaya

3.000.000₫ 3.500.000₫
-14%
Thất Bảo Luân Vương
-16%
Tây tạng

Thất Bảo Luân Vương

13.500.000₫ 16.000.000₫
-16%

Sản phẩm đã xem