Chiquan - Cửa hàng Văn Hoá Phẩm Phật Giáo chuyên cung cấp các vật phẩm cúng dường mật tông, tranh tượng , hương nhang đèn bơ … trang sức , pháp bảo hộ thân …

KINH LUÂN

Có ba điều cần che giấu:

Có ba điều cần che giấu:

Chiquan
Chủ Nhật, 10/12/2023

Có ba điều cần che giấu: Công đức của bản thân, Lỗi lầm của người khác, Kế hoạch cho tương lai. Hãy che giấu “công đức của bản thân”. Theo... Đọc tiếp

Túc số trì tụng Guru mantra

Túc số trì tụng Guru mantra

Chiquan
Chủ Nhật, 10/12/2023

Về thực hành Guru Yoga, mặc dù túc số thực sự được đề nghị cho việc trì tụng thần chú Kim Cương Thượng Sư là 10... Đọc tiếp

Như thế nào là Đạo Sư Chân Chính

Như thế nào là Đạo Sư Chân Chính

Chiquan
Chủ Nhật, 10/12/2023

Tôn giả Vô Cấu Hữu từng nói rằng, chư đạo sư chân chính, những vị giảng giải chỉ dẫn cốt tủy đặc biệt của Kim Cương... Đọc tiếp

NGUYÊN NHÂN CƠ BẢN CỦA SINH TỬ LUÂN HỒI LÀ SỰ BÁM CHẤP VÀO Ý NIỆM SAI LẦM VỀ MỘT CÁI TÔI

NGUYÊN NHÂN CƠ BẢN CỦA SINH TỬ LUÂN HỒI LÀ SỰ BÁM CHẤP VÀO Ý NIỆM SAI LẦM VỀ MỘT CÁI TÔI

Chiquan
Thứ Sáu, 01/09/2023

NGUYÊN NHÂN CƠ BẢN CỦA SINH TỬ LUÂN HỒI LÀ SỰ BÁM CHẤP VÀO Ý NIỆM SAI LẦM VỀ MỘT CÁI TÔI Nguyên nhân cơ bản của... Đọc tiếp

Khi con người không có lòng tin vào Pháp của Phật thì chùa chiền, tôn tượng, bảo tháp không có ý nghĩa gì cả

Khi con người không có lòng tin vào Pháp của Phật thì chùa chiền, tôn tượng, bảo tháp không có ý nghĩa gì cả

Chiquan
Thứ Sáu, 01/09/2023

BÀI CỰC NGẮN: Khi con người không có lòng tin vào Pháp của Phật thì chùa chiền, tôn tượng, bảo tháp không có ý nghĩa gì... Đọc tiếp

CÚNG SUR để tịnh hoá các món nợ nghiệp

CÚNG SUR để tịnh hoá các món nợ nghiệp

Chiquan
Thứ Sáu, 01/09/2023

CÚNG SUR để tịnh hoá các món nợ nghiệp SUR OFFERING_Dzongsar Rinpoche  (english n/a)    "Vì dấu ấn của những món nợ nghiệp [trong quá khứ] này, nên... Đọc tiếp