Danh mục sản phẩm

NGUYÊN NHÂN CƠ BẢN CỦA SINH TỬ LUÂN HỒI LÀ SỰ BÁM CHẤP VÀO Ý NIỆM SAI LẦM VỀ MỘT CÁI TÔI

Chiquan
Thứ Sáu, 01/09/2023

NGUYÊN NHÂN CƠ BẢN CỦA SINH TỬ LUÂN HỒI LÀ SỰ BÁM CHẤP VÀO Ý NIỆM SAI LẦM VỀ MỘT CÁI TÔI

Nguyên nhân cơ bản của sinh tử luân hồi là sự bám chấp vào ý niệm sai lầm về một cái tôi. Do sự bám chấp, chúng ta liên tục tái sinh vào sáu nẻo luân hồi. Mặc dù chúng ta sống trong cõi đời này nhưng nếu chúng ta không bám chấp thì chúng ta sẽ không phải lang thang trong luân hồi. Ở tại quê hương bản quán mình, chúng ta gặp những kẻ đối nghịch mà chúng ta không ưa và chúng ta quyến luyến gia đình và bè bạn. Nếu chúng ta rời bỏ quê hương rồi đi sống ở một nơi khác, chúng ta sẽ không quyến luyến những người ở nơi đó, chúng ta sẽ xem tất cả những người ở nơi mới đến đều như nhau. 

Tuy nhiên, nếu chúng ta không hiểu được sự tai hại của tâm bám luyến và thù ghét thì chúng ta lại tiếp tục thù hận các đối thủ và bám luyến bè bạn, ngay cả khi chúng ta đã di chuyển sang một nơi khác. Chúng ta lại tiếp tục bám luyến những người đối xử tử tế với chúng ta và ghét bỏ những kẻ không tử tế với chúng ta tại nơi mới đến. Do đó, nhận biết khuyết điểm của tâm bám luyến và tâm thù hằn là điều quan trọng. Nếu con có thể nhận biết lỗi lầm của họ thì không cần phải bỏ xứ mà đi. 

~ Đức Garchen Rinpoche
Tôn ảnh: Đức Liên Hoa Sinh

Viết bình luận của bạn