Danh mục sản phẩm

BẠCH TÁN CÁI

Chiquan
Thứ Tư, 25/05/2022

BẠCH TÁN CÁI (Phạn Sitātapatrā; Tạng Dukkar) là vị Tôn nữ mà Chân ngôn cú (mantrapada) diệu kỳ của Bà phóng ra từ nhục kế của Phật Thích Ca Mâu Ni trong lúc Ngài nhập định, tại sảnh đường của chư thiên trong cõi trời Tam Thập Tam.

BẠCH TÁN CÁI vô cùng phổ biến như là một phương pháp mạnh mẽ để đẩy lùi chướng ngại ở Ấn Độ cổ xưa và vẫn được thực hành liên tục cho đến ngày nay. BẠCH TÁN CÁI được khơi dậy để bảo vệ hành giả khỏi các tai ương và chúng sinh ác độc. Tụng Chân ngôn của Bà giúp đẩy lùi các ảnh hưởng xấu và tịnh hóa ô nhiễm. Đà-ra-ni của Bà cũng có sức mạnh bảo vệ khi được đeo trong Amulet, sức mạnh thay đổi thời tiết và cung cấp sự bảo vệ tức thì trong những hoàn cảnh bất lợi. Các nghi thức khác nhau được phát triển xung quanh thực hành BẠCH TÁN CÁI, chẳng hạn cúng dường lửa, cúng Torma, vẽ Mandala, thiết lập vòng bảo vệ và đà-ra-ni của Bà thường được yểm vào Bảo tháp như là xá lợi Pháp thân. 

BẠCH TÁN CÁI màu trắng ngời, tỏa tình yêu thương và lòng bi mẫn; thân Bà được điểm tô bằng các trang sức khác nhau. Trong hình tướng phổ biến nhất, Bà được vẽ với 1000 đầu, 1000 tay, 1000 chân và 1.000.000 mắt. Hai tay giữa Bầ cầm Pháp luân và cán của ô trắng mà vì thế, Bà mang danh hiệu như vậy. Trong các tay khác, Bà cầm những vũ khí khác nhau.

Sitatapatra (Skt. Sitātapatrā; Tib. གདུགས་དཀར་, Dukkar, Wyl. gdugs dkar) is a female deity whose magical formulas (Skt. mantrapada) issued forth from the crown protuberance of Buddha Shakyamuni, while he was remaining in samadhi, in the assembly hall of the gods, in the heaven of the Thirty-Three.
Sitatapatra gained great popularity as a powerful method to avert obstacles in ancient India and has been continuously practised up to the present day. Sitatapatra is invoked to protect the practitioners against calamities and malignant beings. Reciting her mantra is said to avert evil influences and purify defilements. Her dharani is also said to have the power of protection when worn in an amulet, the power to alter the weather and offers immediate protection in adverse circumstances. Various rituals developed around the practice of Sitatapatra, such as the fire offering, torma offering, drawing mandalas, establishing protective circles, and her dharanis were often inserted as dharmakaya relics into stupas.
Sitatapatra is brilliant white, radiating with love and compassion and her body is adorned with various ornaments. In her most common form she is depicted with 1,000 heads, 1,000 arms, 1,000 legs and 1,000,000 eyes. In her two central hands she holds a dharma wheel and the handle of the white parasol from which she takes her name. In her other hands she holds a multitude of various weapons.

st

Viết bình luận của bạn