Danh mục sản phẩm

Cả ba thừa đều có trong Ngondro

Chiquan
Thứ Năm, 08/09/2022

Cả ba thừa đều có trong Ngondro

Pháp tu sơ khởi (hay dự bị) được bắt đầu bằng Quy y và phát Bồ đề tâm, và tiếp theo là ba nội dung đặc trưng của Kim cương thừa. Quy y là bước sơ khởi đầu tiên vì nó làm ta ta trệch khỏi con đường sai lầm sang con đường đúng đắn. Trên con đường đúng này, ta có hai lựa chọn: Đại thừa và Tiểu thừa. Để khuyến khích đi theo con đường thứ nhất ta phải có bồ đề tâm – một nội dung bao trùm toàn bộ con đường Đại thừa.

Khi ta áp dụng các phương pháp quán tưởng, vật phẩm và thần chú - những điều không có trong các truyền thống Tiểu thừa và Đại thừa, thì đó là thực hành Kim cương thừa. Nó bao gồm thực hành trì tụng thần chú Kim cương Tát đỏa và Cúng dường Mandala với các vật phẩm như sự hỗ trợ đắc lực. Cuối cùng, để tháo dỡ vỏ kén các ảo tưởng bao bọc quanh ta, ta sử dụng một pháp rất siêu việt là guru yoga. Đó là ba pháp căn bản của Kim cương thừa: Kim cương tát đỏa, cúng dường Mandala và Guru yoga. 

Như vậy, cả ba thừa đều được bao gồm trong Ngondro: quy y là thực hành Tiểu thừa, phát bồ đề tâm là thực hành Đại thừa, và phần còn lại là thực hành Kim cương thừa.

Dzongsar Khyentse Rinpoche
Trích “Những Lời Dạy về Pháp Tu Ngondro Dòng Longchen Nyingthig”
Trích từ Thông tin Liên Hoa Quang

Viết bình luận của bạn