Danh mục sản phẩm

CHƯƠNG TRÌNH HOẰNG PHÁP CỦA H.H TERCHEN NAMKHA RINPOCHE VÀ H.E JIGME RINPOCHE CÙNG TẦNG ĐOÀN TRUYỀN THỪA RIPA

Chiquan
Thứ Sáu, 18/11/2022

CHƯƠNG TRÌNH HOẰNG PHÁP CỦA H.H TERCHEN NAMKHA RINPOCHE VÀ H.E JIGME RINPOCHE CÙNG TẦNG ĐOÀN TRUYỀN THỪA RIPA

Ngày 24/1/2022

Từ 12:00 – 14:00: Đơn Tăng Đoàn tại Sân Bay Nội Bài

Từ 14-30 - 16:30. Thiền trong điều phục tâm thức - HE Jigme Rinpoche tại

Ngày 25/11/2022 chùa Pháp Vân - 1249 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội.

Từ 09:00 - 16:30. Những nỗi thống khổ trong các cõi luân hồi - HE Jigme Rinpoche 

Ngày 26/11/2022 Rinpoche tại Chùa Sủi, xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm. Thành phố Hà Nội. 

Từ 15: 00 – 17:00 Quán Đỉnh Quan Âm Đoạn Tận Luân Hồi . HH Terchen Rinpoche tại Chùa Sủi, Xã Phú Thị Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

Ngày 27/1/2022

Từ 09:00 - 11:00: Ý nghĩa Quản đánh trong Kim Cương Thừa - HE Jigme Rinpoche tại Chùa Sủi, 

Từ 14:30 - 17:30 Quản Đảnh Liên Hoa Sinh Đại Lạc HH Terchen Rinpoche Tại Chùa Sủi, 

Ngày 28/1/2022 - 01/12/2022
Tăng đoàn nghỉ ngơi và tổ chức phóng sinh tại Quảng Ninh.

Ngày 02/2/2022

Từ 09:00 - 11:00: Phương Pháp thực hành Thiên RAM trong Kim Cương Thừa - HE Jigme Rinpoche tại Chùa Sùi, 

Từ 15:00 - 17:00. Tâm bài kẻ luyện tâm và trao truyền Bồ Tát Giới - HE Jigme Rinpoche tại Chùa Sủi, 

Ngày 03/12/2022

Từ 09:00 – Theo Giai đoạn phát triển trong Phật giáo Kim cương thừa - HE Jigme Rinpoche tại Chùa Sủi, 

Từ 14:30-16:30: Quán dành Gesar Akar Werma, HH Terchen Rinpoche tại Chùa Sủi 

Ngày 04/12/2022

Từ 0900 - 11h30; Giai đoạn hoàn thiện trong Phật giáo Kim cương thừa - H.E Jigme Rinpoche tại chùa Sủi, 

Từ 14:30 - 17:10: Quán đảnh Sư Diện Phật Mẫu - HH Terchen Rinpoche tại Chùa Sủi, 

Ngày 05/2/2022

Từ 08:30 - 17:30: Lê Puja Gesar Thịnh Vượng và Đại lễ ban Phước tại Chùa Sủi,

Ngày 06/12/2022: Từ 16:30 - 18:00 Tiễn Tăng đoàn trở lại Ấn Độ

Đại Lễ Cầu Nguyễn Quốc Thái Dân An 2022 được tổ chức bởi Truyền Thừa Ripa Tashi Choeling Việt nam; Viet Rigpa Foundation và Dharmacakra Group.

Liên hệ Ban Tổ chức để nhận lịch đảnh lễ Terchen Rinpoche cung dường phòng sinh qua mobile/Zalo: 0983.318.682 & 0988.337.716 & 0983.394.739

Cập nhật thông tin tại website: www.ripavietnam.org

Lien hệ email: ripatashichoeling.vn@gmail.com

Viết bình luận của bạn