Danh mục sản phẩm

CỚ GÌ LẠI BẢO NGƯỜI TA ĂN THỊT LẠI LÀ CÓ TỘI?

Chiquan
Chủ Nhật, 30/10/2022

*HỎI: THIẾU TIỀN BẠC CỦA NGƯỜI KHÁC, LÀM ÁC LẮM NỖI, SAU KHI CHẾT SẼ ĐỌA LÀM SÚC SANH LÀM TRÂU,BỊ NGƯỜI TA GIẾT ĂN THỊT, LUẬN THEO LÝ LÀ CHUYỆN ĐÚNG LẼ, CỚ GÌ LẠI BẢO NGƯỜI TA ĂN THỊT LẠI LÀ CÓ TỘI? (HOÀNG XUÂN NOÃN HỎI)

ĐÁP: Tạo tội ác, đọa súc sanh, là một nhân, một quả, báo đền chẳng sai! Nếu giết đi để ăn thịt nó, chính là tạo một cái nhân khác. Đã là có nhân quả, há có phải là chẳng có nhân quả ư? Nay tôi nêu một ví dụ để chỉ rõ: kẻ vi phạm pháp luật, bị kết tội tống giam. Đó là một tội, một án. Nếu có những kẻ vô can tới nhà tù bạo hành tù nhân. Thử hỏi: những kẻ vô can đó có tội hay không?

--------------------------------------------

*HỎI: NÔNG DÂN MỖI NGÀY CÀY RUỘNG, CÓ VÔ SỐ SANH MẠNG BỊ TỬ THƯƠNG DƯỚI LƯỠI CÀY, GIA CẦM CHIM CHÓC TRANH NHAU ĂN. XÉT THEO NHÂN QUẢ BÁO ỨNG, NÔNG DÂN SẼ CÓ BÁO ỨNG NHƯ THẾ NÀO? (TRƯƠNG ĐỨC MINH HỎI)

ĐÁP: Nông dân cốt ý gieo trồng, chẳng mang ý niệm sát sanh, như người hô hấp cũng hại sanh mạng, nhưng mắt chẳng thấy, cũng chẳng phải là có sát ý vậy! Luận theo nhân quả, đều có lẽ thừa trừ, nhưng xét theo sự thật, [phạm lỗi sát sanh] là vì chẳng thể tránh né. Do đó người học Phật trước khi gieo trồng, đều tụng kinh chú vậy!

-TRÍCH SÁCH KIÊNG GIẾT & ĂN CHAY, ĐẠI SƯ ẤN QUANG – CƯ SĨ LÝ BỈNH NAM, CHUYỂN NGỮ NHƯ HÒA.

Viết bình luận của bạn