Danh mục sản phẩm

CUỘC ĐỜI QUÁ NGẮN MÀ THỰC HÀNH CỦA CHÚNG TA QUÁ NÔNG CẠN KHI CÒN TRÌ HOÃN TRÌ TỤNG GIÁO LÝ ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

Chiquan
Thứ Năm, 18/08/2022

Mặc dù gặp những giáo lý cao cả như thế về việc tái sinh trong cõi cực lạc, chúng ta không muốn tinh tấn. Đặc biệt là một số người lớn tuổi kiên quyết mong muốn tụng đọc luận lý Phật giáo một cách ngoan cố, hơn là trì tụng danh hiệu Phật. Khi đã ở tuổi bảy mươi hay tám mươi mà vẫn tụng đọc luận lý Phật giáo, họ sẽ thảo luận với ai? Đối với những người trẻ tuổi, họ nghĩ rằng bây giờ là lúc để truyền bá Giáo pháp và làm lợi lạc tất cả chúng sinh, và nghĩ rằng việc trì tụng có thể được thực hiện lúc về già. Thực ra tôi cũng nghĩ như vậy; nhưng thời gian không chờ đợi ai! 

Trong Phật giáo Tây Tạng, điều này được thực hiện rất tốt. Nhiều người ở tuổi năm mươi hay sáu mươi bỏ sang một bên mọi sự ở nhà và toàn tâm trì tụng danh hiệu của Đức Phật A Di Đà và tâm chú Quán Thế Âm. Bạn phải làm điều này. Ta nên kiểm soát thời gian của ta. Nếu không, khi bỏ sang một bên những điều vô nghĩa, ngay cả với những điều đầy ý nghĩa như việc tụng đọc luận lý Phật giáo và tham dự vào việc thảo luận, những ông và bà bảy mươi tuổi đóng góp điều gì cho Phật giáo mặc dù họ thắng những cuộc thảo luận về luận lý?

~ Khenpo Sodargye Rinpoche
Tôn ảnh: Đức Phật A Di Đà

Viết bình luận của bạn