Danh mục sản phẩm

Đ𝐔̛́𝐂 𝐏𝐇𝐀̣̂𝐓 𝐓𝐇𝐀̀𝐍𝐇 Đ𝐀̣𝐎 𝐕𝐀̀ 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐏 𝐍𝐈𝐄̂́𝐓 𝐁𝐀̀𝐍 

Chiquan
Thứ Ba, 14/06/2022

𝐒𝐀𝐍𝐆𝐘𝐄 & 𝐍𝐘𝐀𝐍𝐆𝐃𝐄 𝐃𝐔𝐂𝐇𝐄𝐍

𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟒 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟔 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 (𝐭𝐮̛́𝐜 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟓 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟒 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐓𝐚̂𝐲 𝐭𝐚̣𝐧𝐠) là một ngày Đại Cát Tường và linh thiêng nhất trong một năm, hội tụ 2 sự kiện: 

Đ𝐔̛́𝐂 𝐏𝐇𝐀̣̂𝐓 𝐓𝐇𝐀̀𝐍𝐇 Đ𝐀̣𝐎 𝐕𝐀̀ 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐏 𝐍𝐈𝐄̂́𝐓 𝐁𝐀̀𝐍 

Chúng con xin thành kính Đảnh lễ 𝐍𝐡𝐮̛ 𝐋𝐚𝐢, 𝐔̛́𝐧𝐠 𝐂𝐮́𝐧𝐠, 𝐂𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐁𝐢𝐞̂́𝐧 𝐓𝐫𝐢, 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐇𝐚̣𝐧𝐡 𝐓𝐮́𝐜, 𝐓𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐡𝐞̣̂, 𝐓𝐡𝐞̂́ 𝐆𝐢𝐚𝐧 𝐆𝐢𝐚̉𝐢, 𝐕𝐨̂ 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐒𝐢̃, Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐍𝐠𝐮̛̣ 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐮, 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐒𝐮̛, 𝐏𝐡𝐚̣̂𝐭, 𝐓𝐡𝐞̂́ 𝐓𝐨̂𝐧.

Chúng con xin thành kính đảnh lễ suối nguồn Bi mẫn bao la không bờ mé của Đức Phật Sakyamuni. Ngài đã trải qua vô lượng kiếp để tìm kiếm con đường giải thoát và kiếp cuối cùng vì lợi lạc của hữu tình chúng sinh, Ngài đã Đản sanh tại Lumbini và trải qua 6 năm khổ hạnh – 49 ngày dưới cội cây Bồ Đề đạt thành tựu Phật Quả Viên Mãn tại Bodhgaya và để nhắc nhở chúng sinh về sự Vô thường Ngài đã thị hiện nhập Niết Bàn tại Kusinara.

𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟒 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟔 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 (𝐭𝐮̛́𝐜 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟓 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟒 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐓𝐚̂𝐲 𝐭𝐚̣𝐧𝐠) là một ngày Đại Cát Tường và linh thiêng nhất trong một năm, hội tụ 2 sự kiện: Đức Phật Thành Đạo – Đức Phật Nhập Niết Bàn. 

Công Đức của tháng Đại Cát Tường Saka Dawa Duchen sẽ tăng trưởng gấp nhiều lần và ngày 06/6 & 14/6 sẽ tăng trưởng 10.000.000 lần (10 triệu lần). Nếu tạo bất thiện nghiệp cũng nhân lên tương tự. Xin hãy cùng nhau thực hành thiện hạnh như trì chú, thiền định, cúng dường, phóng sinh, tán thán…

Trong tháng Đại Cát Tường 𝐒𝐚𝐤𝐚 𝐃𝐚𝐰𝐚 𝐃𝐮𝐜𝐡𝐞𝐧, chúng con xin thành kính cầu nguyện các Bậc Đạo Sư trường thọ và Hạnh nguyện lợi sinh của Chư vị đều sớm viên thành, Nguyện cho cơn mưa Chánh Pháp tối thượng thấm đẫm và làm an dịu mọi khổ đau của chúng sanh. Cầu mong giáo lý Tam Thừa và các Đề án Phật giáo sẽ NHANH CHÓNG thành tựu và lan tỏa khắp ba cõi đến khi vòng luân hồi cạn kiệt.

𝐒𝐚𝐠𝐚 𝐃𝐚𝐰𝐚 𝐃𝐮𝐜𝐡𝐞𝐧 tưởng nhớ sự ra đời, giác ngộ và Nhập Niết bàn của vị Thầy hoàn hảo và tối cao nhất của chúng ta, Đức Phật Thích Ca. Trong các truyền thống Phật giáo khác, dịp này được gọi là Phật Purnima, Vesak, hay Ngày Phật đản. Nó được tổ chức sớm hơn một chút so với Saga Dawa dựa trên một lịch âm lịch khác.

Trong tháng Đại Cát Tường 𝐒𝐚𝐤𝐚 𝐃𝐚𝐰𝐚 𝐃𝐮𝐜𝐡𝐞𝐧, Đ𝐮̛́𝐜 𝐏𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐒𝐚𝐤𝐲𝐚𝐦𝐮𝐧𝐢 Đ𝐚̉𝐧 𝐒𝐢𝐧𝐡 , 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 Đ𝐚̣𝐨 𝐯𝐚̀ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐍𝐢𝐞̂́𝐭 𝐁𝐚̀𝐧 mọi hạnh lành và hạnh xấu đều tăng trưởng 100,000,000 lần. Xin hãy cùng nhau thực hành thiện hạnh như #trìchú, #thiềnđịnh, #phóngsinh, #tánthán , #tụngkinh, #ănchay, #sámhối, #bốthí, #cúngdường... để tỏ lòng tri ân Đức Thế Tôn tôn quý, để tích lũy công đức - trí tuệ và hồi hướng cho sự an lạc, cát tường, thành tựu giác ngộ của mình, của thân bằng quyến thuộc và của hết thảy chúng sinh!

                          ཏ་དྱ་ཐཱ། ཨོཾ་མུ་ནེ་མུ་ནེ་མ་ཧཱ་མུ་ན་ཡེ་སྭ་

𝐓𝐀𝐃𝐘𝐀𝐓𝐀 𝐎𝐌 𝐌𝐔𝐍𝐈 𝐌𝐔𝐍𝐈 𝐌𝐀𝐇𝐀 𝐌𝐔𝐍𝐀𝐘𝐄 𝐒𝐎𝐇𝐀

           🙏🙏🙏 Mong mọi sự tốt lành 🙏🙏🙏

Viết bình luận của bạn