Danh mục sản phẩm

GIÁO LÝ VỀ THỰC HÀNH CHÂN NGÔN GURU RINPOCHE

Chiquan
Thứ Bảy, 30/04/2022

GIÁO LÝ VỀ THỰC HÀNH CHÂN NGÔN GURU RINPOCHE

Ân phước gia trì của Chân ngôn Kim Cương Đạo Sư thật vô cùng mạnh mẽ bởi nó là tinh túy của chư Phật ba đời. Điều này là bởi Đạo Sư Liên Hoa Sinh là hiện thân duy nhất của chư Phật ba đời. Ân phước gia trì đặc biệt mạnh mẽ trong thời Mạt Pháp hiện nay và ân phước gia trì này vượt xa [ân phước gia trì] của những vị Phật khác! Các hình tướng hóa hiện của Guru Rinpoche cũng khác biệt tùy theo bình chứa hay căn cơ khác biệt của các môn đồ nhất định của Ngài. Ngài xuất hiện trong hình tướng của một Tỳ Kheo, Hành giả Mật thừa, Không Hành Nữ, Bổn tôn, Hộ Pháp, v.v. dựa trên nhu cầu khác nhau của mọi chúng sinh ham thích Ngài!

Hình tướng thường được thấy nhất là sự hiển bày của Ngài thành Kim Cương Trì trên Hồ Danakosha ở Oddiyana (ngày nay thuộc biên giới Afghanistan và Pakistan), khi mà Ngài đồng thời xuất hiện trong hình tướng của một Tỳ Kheo, Hành giả Mật thừa và Bồ Tát. Ngài đắp y tu sĩ bao trùm Tam thừa [Triyana], một mật y trắng biểu tượng cho Bồ Tát thừa và áo choàng xanh sậm biểu tượng cho một Mantrin hay một thành tựu giả Mật thừa.

Chúng ta có thể bền bỉ tham gia vào quán tưởng Guru Rinpoche phía trước, đang bi mẫn nhìn chằm chằm vào chúng ta trong khi tụng Tâm Chú của Ngài để thọ nhận ân phước gia trì thân, khẩu và ý của Ngài cùng bốn quán đỉnh. Hoặc là chúng ta có thể quán tưởng Ngài an tọa trên đỉnh đầu chúng ta, nhìn về phía trước, giống như cách chúng ta quán tưởng Kim Cương Tát Đỏa và cam lồ trí tuệ màu trắng của Ngài chảy vào thân chúng ta. Nhờ thực hành này, các nghiệp chướng của thân, khẩu và ý của chúng ta có thể được tịnh hóa. Trong toàn bộ quá trình quán tưởng, sự trì tụng Chân ngôn của Guru Rinpoche không nên ngừng lại. Hoặc là chúng ta có thể quán tưởng Guru Rinpoche đôi lúc ở trong cổ họng chúng ta, đặc biệt là khi chúng ta ăn hay uống thứ gì đó, như thể chúng ta đang cử hành cúng dường tiệc Ganacakra.

Nếu đã thọ nhận quán đỉnh Guru Rinpoche trước đó, chúng ta có thể quán tưởng bản thân là Guru Rinpoche, như thể chúng ta vốn bất nhị với Ngài trong lúc tụng Chân ngôn. Nhờ thực hành theo cách này, bất cứ điều gì chúng ta thấy đều là những hóa hiện của chính Guru Rinpoche, mọi âm thanh nghe thấy đều là những chủng tự của Chân ngôn Ngài và mọi ý nghĩ khởi lên chỉ là sự hiển bày của tính Không không tạo tác.

Mỗi người chúng ta đều có Phật tính bất kể chúng ta có biết về nó hay không; vì thế, chúng ta cần nhận ra rằng dòng tâm thức của chúng ta là bất nhị với [dòng tâm thức] của Guru Rinpoche, nhờ đó, chúng ta tái khẳng định điều này bằng cách tinh tấn tụng Chân ngôn. Khi sắp đi ngủ, chúng ta cũng có thể quán tưởng Guru Rinpoche xuất hiện ở tim và tỏa nghìn tia sáng chói ngời, bao trùm khắp thân thể chúng ta. Chìm vào giấc ngủ theo cách này sẽ cho phép chúng ta thọ nhận ân phước gia trì mạnh mẽ của Guru Rinpoche.

Khi đang du hành, chúng ta có thể quán tưởng rằng Guru Rinpoche cũng đang du hành theo hướng đó. Khi lái xe hơi hay điều khiển bất kỳ phương tiện nào khác, chúng ta có thể quán tưởng Guru Rinpoche an tọa phía trên và ban gia trì. Nói ngắn gọn, bất kể chúng ta làm gì, Guru Rinpoche luôn ở bên. Thực hành lòng sùng mộ theo cách này chẳng phải là điều kỳ quặc điên rồ. Bởi trước kia, Guru Rinpoche tuyên bố rằng bất kỳ ai cầu khẩn Ngài, Ngài sẽ xuất hiện trước vị ấy để ban gia trì. Vì thế, không nghi ngờ gì, chúng ta sẽ thọ nhận sự gia trì của Ngài.

Mặc dù chúng ta không nên tham gia vào tán chuyện phù phiếm trong khi cầu nguyện, chúng ta vẫn có thể tụng Chân ngôn của Ngài trong đời sống thường ngày. Điều này bởi trì tụng Chân ngôn của Ngài tốt hơn là tham gia vào tán chuyện vô nghĩa hay trò chuyện vô ích. Thậm chí thỉnh thoảng tụng Chân ngôn này cũng sẽ thật lợi lạc. Trong lúc xem ti-vi, chúng ta có thể tụng Chân ngôn mặc dù mắt chúng ta dán chặt vào [màn hình] ti-vi; nhờ làm vậy, chúng ta sẽ thọ nhận ân phước gia trì theo cách này hay cách khác. Vì thế, trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta không được quên tụng Chân ngôn bởi Chân ngôn của Guru Rinpoche sẽ có khả năng xoa dịu mọi kiểu chướng ngại và tai ương khởi lên từ Tứ Đại trong khi mọi công việc và mong ước của chúng ta trong đời này và các đời tương lai sẽ được viên thành.


Khoảnh khắc mà chúng ta phát khởi Đại Bi, chúng ta chắc chắn sẽ có kết nối với Guru Rinpoche. Bất kể truyền thừa hay trường phái khác biệt, chúng ta đều thuộc về Phật giáo, chúng ta bằng cách nào đó có kết nối nghiệp và niềm tin với Guru Rinpoche. Điều này là bởi sức mạnh chẳng thể nghĩ bàn của ân phước gia trì dựa trên lời đại nguyện của Ngài về việc giải thoát mọi hữu tình chúng sinh thời Mạt Pháp vượt xa tất cả những vị Phật khác của ba thời.
Bây giờ tôi sẽ giải thích ngắn gọn ý nghĩa của Chân ngôn Guru Rinpoche. OM AH HUNG đại diện cho thân, khẩu và ý của Phật, VAJRA nghĩa là Phật tính không thể phá hủy. GURU là thuật ngữ tiếng Phạn để chỉ vị thầy với những phẩm tính hoàn hảo và vô song. PADMA là hoa sen, biểu tượng cho sự giải thoát khỏi đại dương bùn lầy của luân hồi. SIDDHI là thành tựu; vậy chúng ta thành tựu điều gì? Thành tựu của việc đạt được thân, khẩu, ý, hoạt động giác ngộ và phẩm tính bất nhị với Guru Rinpoche cũng như tất cả những vị Phật khác. HUNG dưới dạng nét viết [bằng Tạng ngữ] có năm yếu tố, đại diện cho Năm Trí, Năm Gia Đình Phật, v.v. Đây là những lợi lạc của việc tụng Chân ngôn Guru Rinpoche; sẽ vô cùng lợi lạc nếu mọi người có thể giữ giáo lý này trong tim.
 
Gesar Chagtrul Thupten Thinley Rinpoche đã ban giáo lý này vào ngày 7/12/2020.

Viết bình luận của bạn