Danh mục sản phẩm

Hành giả tại gia cần tu công đức gì ?

Chiquan
Chủ Nhật, 16/10/2022

Một hành giả Pháp cần kiểu công đức nào? Một hành giả Pháp cần công đức của sự tự do và giàu có để thực hành Giáo Pháp. Lắng nghe giáo lý thì khó khăn hơn nhiều việc tìm ra phương tiện và sự hỗ trợ thuận hòa để thực hành Giáo Pháp. Vì thế, chúng ta cần công đức để lắng nghe Giáo Pháp, để thọ nhận giáo lý. Sau khi đã lắng nghe giáo lý, chúng ta cần công đức để hiểu giáo lý. Khi chúng ta nói về việc hiểu Giáo Pháp, nó không phải là bạn cần gia nhập một Shedra [Phật học viện], nghiên cứu triết học và tranh luận và hiểu giáo lý. Có rất nhiều học giả mà chẳng hiểu gì về Giáo Pháp. Họ trở nên uyên bác thông tuệ, nhưng lòng sùng mộ với đạo sư và giáo lý của họ trở nên ít dần … Tôi đã nghiên cứu ở một Shedra.

Khi tôi nói về cách tôi ghi nhớ những đoạn kệ gốc và luận giải của các bản văn triết học với Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche, Kyabje Dudjom Rinpoche và cha tôi [Thinley Norbu Rinpoche], thay vì tán dương, chư vị chỉ gật đầu và bảo, “Đúng, đúng, …”. Và cha tôi thậm chí còn la mắng tôi! Nhưng sau khi tôi tiến hành nhập thất và phát những nguyện ước dưới cây Bồ đề ở Bồ Đề Đạo Tràng, khi tôi đọc Nhập Bồ Tát Hạnh, ý nghĩa của nó trở nên ngày càng sâu sắc hơn. Vì thế, nếu bạn không có công đức, bạn sẽ không hiểu Giáo Pháp một cách dễ dàng. Nếu bạn có công đức, bạn sẽ hiểu Giáo Pháp nhờ trải nghiệm của bản thân, không chỉ nhờ học thuộc. Chư đại thành tựu giả, những bậc chứng ngộ, chẳng hạn Tổ Dudjom Lingpa, Kyabje Dudjom Rinpoche (Jigdral Yeshe Dorje) và cha tôi – Thinley Norbu Rinpoche không cần phải tiến hành thực hành trước khi ban quán đỉnh bởi chư vị đã chứng ngộ rồi. Chư vị có sự chứng ngộ thù thắng và chẳng cần thiết nữa. Chư vị luôn trong trạng thái thiền định.

~ DZONGSAR KHYENTSE RINPOCHE
Kim Cương Bí Mật Thừa 

Viết bình luận của bạn