Danh mục sản phẩm

HÃY COI NHỮNG NGƯỜI MÀ BẠN CẢM THẤY THÙ GHÉT NHẤT NHƯ NGƯỜI MÀ BẠN THƯƠNG YÊU NHẤT

Chiquan
Thứ Sáu, 28/07/2023

Hãy coi những người mà bạn cảm thấy thù ghét nhất như người mà bạn thương yêu nhất. Nếu bạn cảm thấy một sự tham luyến ích kỷ đối với người thân nào đó, hãy coi điều đó như một cuộc gặp gỡ trong một giấc mộng, một ảo tưởng tuyệt diệu không có chút thực chất nào.

Lòng từ bi phải tự biểu lộ qua việc mang lại lợi lạc cụ thể cho người khác. Nhưng việc bạn làm lợi lạc cho người khác có nghĩa là gì? Hiến tặng thực phẩm, quần áo, chỗ ở, và sự yêu mến chắc chắn là biểu hiện của một trái tim tốt lành, nhưng thiện tâm như thế vẫn còn giới hạn. Ta nên nỗ lực giúp đỡ người khác theo một cách thế rộng lớn, vô giới hạn, và chỉ có Giáo Pháp mới có thể giúp ta làm điều đó.

~ Đức Dilgo Khyentse Rinpoche

Tôn ảnh: Kyabje Garchen Triptrul Rinpoche

Viết bình luận của bạn