Danh mục sản phẩm

Hình tượng của Tác Minh Phật Mẫu

Chiquan
Thứ Bảy, 26/03/2022

Hình tượng của Tác Minh Phật Mẫu

Tác Minh Phật Mẫu có thân màu hồng, một mặt bốn cánh tay, hai tay cầm cung tên do hoa Ưu Bát La hồng tạo thành, rồi giương cung mà thành tư thế bắn. Lại tay phải cầm Câu Trượng (cây gậy có móc câu) do hoa Ưu Bát La hồng tạo thành, tiếp đến tay trái cầm sợi dây do hoa Ưu Bát La hồng chế tạo ra. Mặt có ba con mắt, nhe lộ răng nanh, bộ ngực nhô lên, dung mạo như Diệu Linh Nữ 16 tuổi, tướng mặt xinh đẹp, hiện tướng nửa vui nửa giận.

Tóc trên đầu của Phật Mẫu có màu cam (hồng hoàng) dựng thẳng đứng lên trên, đội mão năm đầu lâu, đỉnh đầu đội Đức Phật A Di Đà, dùng 50 cái đầu người nhỏ máu tươi làm vòng hoa đeo ở năm chỗ là đầu trán, cổ, lỗ tai, cổ tay, bắp chân. Có Anh Lạc trang sức bằng xương kèm trang điểm vòng hoa, thân dưới mặc quần da cọp, co gập chân phải vào bên trong, chân trái đạp lên trên trái tim của Ma Nữ Ngoại Đạo lõa thể, dùng vành mặt trời trên hoa sen làm Tòa, hiển hiện tư thế múa an trụ trong lửa mạnh mẽ của Bát Nhã

_Ý nghĩa của hình tượng:

.)Toàn thân màu hồng là Pháp Hoài Nhu (Kính Ái) biểu thị cho sự nhiếp phục Tâm của con người

.)Một mặt biểu thị cho Pháp Tính

.)Hiện tướng mặt nửa giận biểu thị cho năng lực giáng phục tội dơ phiền não

.)Hiện tướng mặt nửa vui biểu thị cho năng lực viên mãn Giới Luật thanh tịnh

.)Mặt có ba con mắt biểu thị cho sự thông đạt ba đời

.)Tướng phẫn nộ (lộ răng nanh bén, tóc màu cam dựng đứng lên trên) đại biểu cho sự dùng Tâm Đại Bi bày hình tượng phẫn nộ, giáng phục hữu tình có khuynh hướng Tà Ác

.)Tóc màu cam dựng đứng lên trên còn đại biểu cho sự hướng đến Phật Địa (Buddha-bhūmi)

.)Đầu đội mão năm đầu lâu biểu thị cho sự vô thường và dũng vũ

.)Đỉnh đầu đội Đức Phật A Di Đà biểu thị cho Tôn này là Hóa Thân của Đức Phật A Di Đà

.)Bộ ngực nhô lên biểu thị cho năng lực rất thù thắng ôm nhiếp tất cả sự tin yêu ở khắp mười phương

.)Trên cổ đeo vòng chuỗi 50 đầu người biểu thị cho toàn bộ Kinh Điển của Phật Giáo

.)Năm vật trang sức đại biểu cho sự chuyển năm Độc thành năm Trí của năm Đức Phật

Vòng đeo tay đại biểu cho sự chuyển Nghi Độc thành Pháp Giới Thể Tính Trí của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na ở trung ương

Vòng đeo trên đầu đại biểu cho sự chuyển Tham Độc thành Đại Viên Kính Trí của Đức Phật Bất Động ở phương Đông

Vòng đeo tai đại biểu cho sự chuyển Si Độc thành Diệu Quán Sát Trí của Đức Phật A Di Đà ở phương Tây

Vòng đeo cổ đại biểu cho sự chuyển Sân Độc thành Bình Đẳng Tính Trí của Đức Phật Bảo Sinh ở phương Nam

Vòng đeo ở bắp chân đại biểu cho sự chuyển Mạn Độc thành Thành Sở Tác Trí của Đức Phật Bất Không Thành Tựu ở phương Bắc

 .)Da cọp quấn quanh eo biểu thị cho sự dũng mãnh không có sợ hãi

.)Bốn cánh tay đại biểu cho bốn loại thành tựu Tức (Tức Tai), Tăng (Tăng Ích), Hoài (Kính Ái), Tru (Giáng Phục) hoặc đại biểu cho bốn Tâm vô lượng: Từ, Bi, Hỷ, Xả. Bông hoa, mũi tên, móc câu và sợi dây đại biểu cho lực lượng khống chế tất cả cùng với Pháp Lực hay nhiếp phục người, Trời trong ba cõi.

.)Chân trái đạp lên trên trái tim của Ma Nữ Ngoại Đạo lõa thể biểu thị cho sự giáng phục Ái Dục thấp hèn

.)Tư thế đứng trên vành mặt trời trên tòa hoa sen, an trụ trong lửa  mạnh mẽ của Bát Nhã biểu thị cho ánh sáng của Trí Bát Nhã soi chiếu khắp, hiểu biết tất cả, thoát lìa khỏi sự ràng buộc của Trần Thế.

Viết bình luận của bạn