Danh mục sản phẩm

Khi nào thì tu

Chiquan
Chủ Nhật, 30/10/2022

Ấn Quang Đại Sư: 

"Việc lớn sanh tử phải dự bị trước. Nếu đợi đến lúc sắp ra đi mới tu, chỉ e sẽ bị nghiệp lực đoạt mất".

Viết bình luận của bạn