Danh mục sản phẩm

KHÔNG THỰC HÀNH NÀO QUAN TRỌNG HƠN NGONDRO

Chiquan
Chủ Nhật, 18/09/2022

Ngày nay, nhiều người vội vã lao qua Ngondro, háo hức các thực hành 'cao cấp'. KHÔNG THỰC HÀNH NÀO QUAN TRỌNG HƠN NGONDRO. Bạn có biết điều mà nhiều đạo sư vĩ đại của Tây Tạng đã làm khi chư vị hoàn thành Ngondro? Chư vị bắt đầu Ngondro lại từ đầu. Tôi biết những Lama chứng ngộ cao đã hoàn thành Ngondro MƯỜI SÁU LẦN. Nhiều Lama vĩ đại đã thực hành Ngondro vào lúc cuối đời. Ngondro là BƯỚC ĐẦU TIÊN và cũng là CUỐI CÙNG.

Khi chúng ta tiến bộ trong Ngondro, những thực hành cũng như các tri kiến yêu cầu nhiều hơn ở chúng ta, thế nhưng, mỗi bước lại chuẩn bị chúng ta cho bước kế tiếp; vì thế, nó khá là khả thi. Hãy thấu triệt những lời này. Đừng vội vàng hấp tấp. Đừng tưởng tượng những thực hành 'quan trong hơn' Ngondro. Từng bước từng bước mỗi lần thực sự có thể chuyển tâm ta từ vô minh thành sáng tỏ.

~ MINGYUR RINPOCHE

***

Nowadays many people rush through ngondro eager for “advanced” practices. No practices are more important than these. Do you know what many of the great masters of Tibet did once they completed their ngondro? They started ngondro again from the very beginning. I know highly realized lamas who completed ngondro sixteen times. Many great lamas practiced ngondro at the end of their lives. Ngondro was the first step and the last.
As we progress in ngondro, the practices as well as the views demand more of us, yet each step prepares us for the next, so it’s quite workable. Please take these words to heart. Don’t rush. Don’t imagine “more important” practices than these. One step at a time really can turn our mind from confusion to clarity.

~ MINGYUR RINPOCHE

 Tags:
Viết bình luận của bạn