Danh mục sản phẩm

KÍNH ÁI

Chiquan
Thứ Năm, 04/08/2022

5.3 Kính ái
Nghĩa là đầu tiên làm chủ hoàn toàn thân và tâm, sau đấy sở hữu sức mạnh hấp dẫn và thu phục cả nhân và phi nhân.
 

Vài người gặp phải khó khăn, dù họ đi đâu. Họ xung đột với cha mẹ, loài phi nhân tìm cách làm hại họ; thậm chí con chó bên đường cũng sủa với họ. Thực sự, tất cả những bất thuận hòa bên ngoài này về cơ bản đều vì thiếu sự kiểm soát thân và tâm. Nếu chúng ta có thể thực hành hoạt động kính ái, chúng ta có thể làm chủ thân và tâm và nhờ đó có thể làm chủ mọi điều kiện bên ngoài.

Tôi chưa bao giờ nghi ngờ sức mạnh của sự kính ái. Kyabje Jigme Phuntsok Rinpoche là tấm gương hoàn hảo về một bậc kiểm soát sức mạnh này. Ngài đã chấn hưng Giáo Pháp sau thời kỳ Cách Mạng Văn Hóa. Trong thời kỳ đen tối đó, Kyabje Rinpoche đã làm được điều mà nhiều người không thể. Ngài giương cao Pháp tràng trong cõi Nam Thiệm Bộ Châu bằng cách nương tựa sức mạnh kính ái.

Với những người muốn hoằng dương Thánh Pháp nhằm đem lại lợi lạc cho hữu tình chúng sinh, thành tựu hoạt động kính ái là điều rất quan trọng. Nếu không, dù bạn nỗ lực lớn thế nào, người ta cũng sẽ thờ ơ với bạn. Nếu bạn đã hoàn thiện các hoạt động kính ái, những nỗ lực sẽ kết hợp với sức mạnh của chư Bổn tôn kính ái và có thể thúc đẩy các hoạt động, dù cho bạn chỉ là một người bình thường. Với sự giúp đỡ của hoạt động kính ái, bạn không cần nỗ lực phi phàm, bạn cũng chẳng cần cầu xin người khác quy y Tam Bảo hay thọ Bồ Tát giới.

Hoạt động kính ái thậm chí còn có ảnh hưởng tích cực trong đời sống hàng ngày. Kyabje Rinpoche từng nói: “Bên cạnh việc làm lợi lạc hữu tình chúng sinh, những vị thành tựu hoạt động kính ái sẽ cải thiện cuộc đời của chính họ”. Khi bạn thấy bản thân gặp phải những khó khăn về tài chính và mỗi ngày, bạn phải vay mượn tiền bạc, từ hết người này đến người khác. Thậm chí đến mức người khác tránh bạn vì sợ phải cho bạn mượn tiền, đó là thời điểm tốt để bắt đầu thực hành kính ái. Khi bạn thành tựu hoạt động kính ái, bạn sẽ không còn thấy mình trong kiểu hoàn cảnh này nữa.

~ WANG DÜ  "ĐÁM MÂY BAN TẶNG ĐẠI ÂN PHƯỚC" 
Bài Cầu Nguyện “Tự Tại Nhiếp Thọ Vạn Pháp”
Khenpo Sodargye bình giảng
Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ

https://thuvienhoasen.org/a27452/wang-d-dam-may-ban-tang-dai-an-phuoc-bai-cau-nguyen-tu-tai-nhiep-tho-van-phap
Kim Cương Bí Mật Thừa

Viết bình luận của bạn