Danh mục sản phẩm

LỜI CẦU NGUYỆN BẢY DÒNG

Chiquan
Chủ Nhật, 15/05/2022

Sau đây, chúng ta sẽ đến lời cầu khẩn được biết đến là LỜI CẦU NGUYỆN BẢY DÒNG, bởi nó có bảy dòng.
Lời cầu nguyện này xuất hiện rất nhiều và sẽ xuất hiện nhiều lần như một lời cầu khẩn. Lý do mà lời cầu nguyện này trở nên phổ biến đến vậy là bởi ngay lúc Guru Rinpoche được thụ thai, trong hồ ở phía Tây Bắc xứ Uddiyana, sự chứng ngộ đã đạt được một cách đồng thời. Khi điều này xảy ra, hàng triệu triệu Không Hành Nữ đã cùng cất lên lời tán dương Đạo Sư Liên Hoa Sinh như vậy. Những vị Không Hành Nữ này trì tụng lời cầu nguyện này từ ba địa điểm linh thiêng nhất. Vì thế, nó chứa đựng ân phước gia trì lớn lao.
Sơ lược về những dòng này, nó nghĩa là: ‘sinh ra ở phía Tây Bắc vương quốc Uddiyana, ở giữa một bông sen, với những thành tựu tuyệt diệu nhất, Ngài được biết đến là Đạo Sư Liên Hoa Sinh, vây quanh bởi tập hội vô số Không Hành Nữ, con nguyện theo bước chân của Ngài’. Đó là ý nghĩa cơ bản của lời cầu nguyện này.
LỜI CẦU NGUYỆN BẢY DÒNG này không nên được xem chỉ là một lời khẩn khoản hay cầu khẩn. Thay vào đó, nó cần được hiểu là lời cầu nguyện căn bản để triệu thỉnh Guru Rinpoche, thứ chứa đựng ân phước gia trì lớn lao. Nhờ sức mạnh từ tinh túy của lời cầu nguyện này cùng với ân phước gia trì mà nó chứa đựng, khi con gặp những chướng ngại hay cản trở, nếu con trì tụng nó với sự tin tưởng 100000 lần, thông thường, những điều này có thể lập tức được tiêu trừ. Hơn thế nữa, khi thầy còn trẻ, thầy thực hành Pháp tu này nhiều lần và thấy rằng chúng ta có thể tụng 10000 biến một ngày, tức là sẽ hoàn thành 100000 biến trong mười ngày. Bởi hàng triệu Không Hành Nữ đã cùng cất lên lời cầu nguyện sâu xa này, nó có ân phước gia trì siêu phàm. Vì vậy, chúng ta cần xem nó không chỉ là một lời cầu khẩn mà còn là phương tiện để đem lại ân phước gia trì quan trọng của chính Guru Rinpoche.
Bổn Sư của thầy – Đức Gyurme Nyedun Wangpo (cũng được biết đến là Podpong Tulku hay Zapong Tulku bởi Ngài đến từ vùng Za), thường ban Lời Cầu Nguyện Bảy Dòng này cho mọi học trò và đệ tử để hành trì. Ngài thậm chí trao nó cho những bà mẹ và trẻ con. Bất cứ ai đến thỉnh cầu Ngài ban giáo lý, Ngài đơn giản nói rằng: “Cứ trì tụng Lời Cầu Nguyện này và trong lúc làm thế, hãy có lòng sùng mộ chân thành. Trì tụng nó, thế là đủ”. Vì thế, Bổn Sư của thầy đã cô đọng mọi thực hành thành Lời Cầu Nguyện Bảy Dòng này. Bởi vậy, không cần phải lạc vào những điều phức tạp như Kyerim và những thứ mà chúng ta thực sự không hiểu. Đơn giản hành trì Pháp tu này là đủ.

~ KYABJE DUDJOM RINPOCHE giảng ở Paris, Pháp, năm 1984.
Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ.
Nguồn Anh ngữ: https://www.facebook.com/groups/dudjomrimpoche/permalink/804744746347356/ 


 


 

Viết bình luận của bạn