Danh mục sản phẩm

LỖI LẦM CỦA MARPA

Chiquan
Thứ Sáu, 18/03/2022

LỖI LẦM CỦA MARPA
Marpa có rất nhiều con. Trong số họ có Dharmadode, con trai lớn nhất, người mà Đức Marpa dành cho tình yêu thương lớn lao. Ngài lên kế hoạch để cậu trở thành người thừa kế những tài sản thế tục của ngài cũng như là bậc trì giữ truyền thừa tâm linh của ngài.
Một lần, khi Marpa đang ở cùng với Naropa, Đức Naropa gọi ngài vào sáng sớm để nhanh chóng nhìn ra ngoài. Bổn tôn thiền định của Đức Marpa xuất hiện trên bầu trời! Ngài hối hả và thấy bổn tôn Hevajra đồng hành cùng với đoàn tùy tùng xuất hiện trước ngài trong hư không. 
Ngài Naropa bảo rằng, “Trước mặt con có đạo sư và bổn tôn của con, ai là người mà con lễ lạy đầu tiên?”
“Ồ, con gặp đạo sư của con mỗi ngày, trong khi sự xuất hiện bổn tôn là phi thường,” ngài nghĩ. Bởi thế, ngài chọn lễ lạy trước bổn tôn thiền định.
“Bổn tôn chỉ là sự hiển bày tâm của đạo sư,” Đức Naropa nhận xét và ngay lập tức, Hevajra và đoàn tùy tùng của ngài tan hòa vào tim Đức Naropa. “Bằng cách chọn lễ lạy trước bổn tôn,” ngài nói tiếp, “con đã phạm phải lỗi lầm tác động lên những hậu duệ trên trái đất của con. Họ sẽ không thể sống lâu hơn bông hoa trên trời. Tuy nhiên, những hậu duệ tâm linh của con sẽ không bị làm hại, họ sẽ tiếp tục chảy như dòng sông lớn. Những người kế nhiệm con như bầy sư tử con, vị sau lại tối thắng hơn vị trước đó.”
Dharmadode, con trai của Đức Marpa, chết trong một tai nạn. Ngài có bốn đệ tử vĩ đại, những bậc mà ngài trao các phần của đi sản tâm linh của ngài. Về Milarepa, ngài nhận được toàn bộ quán đảnh và chỉ dẫn liên quan đến Sáu Pháp của Naropa và Đại thủ ấn. Chính ngài đã trao truyền chúng cho Gampopa và sự trao truyền này vẫn duy trì không gián đoạn cho đến ngày nay.

~ Đạo Phật Bí Mật, Kalu Rinpoche
Từ Kim Cương Bí Mật Thừa

Viết bình luận của bạn