Danh mục sản phẩm

MỘT KHI CÔNG ĐỨC BỊ CẠN KIỆT THÌ BẠN SẼ TRỞ NÊN CÙNG KHỐN VÀ GẶP NHIỀU CHƯỚNG NGẠI

Chiquan
Chủ Nhật, 16/10/2022

MỘT KHI CÔNG ĐỨC BỊ CẠN KIỆT THÌ BẠN SẼ TRỞ NÊN CÙNG KHỐN VÀ GẶP NHIỀU CHƯỚNG NGẠI

Trong đời sống thế gian, dù bạn có thể có đầy quyền thế và lưu loát đến đâu, dù bạn có uyên bác và tài giỏi, mạnh mẽ và thiện xảo thế nào chăng nữa, thì cũng sẽ đến lúc các phẩm tính đó phải suy tàn.

Một khi công đức bạn tích lũy trong quá khứ bị cạn kiệt, thì tất cả những gì bạn suy nghĩ trong đầu sẽ trở nên lôi thôi và không điều gì bạn làm sẽ đưa đến thành công. Bạn sẽ bị phê phán từ mọi phía. Bạn trở nên cùng khốn và mọi người sẽ xem thường bạn.

~ Đức Patrul Rinpoche
Tôn ảnh: Đức Liên Hoa Sinh
www.vietrigpa.org

Viết bình luận của bạn