Danh mục sản phẩm

MỤC ĐÍCH TU HÀNH

Chiquan
Thứ Sáu, 17/06/2022

NHỮNG VIỆC TỤNG KINH BÁI SÁM, ĂN CHAY, NIỆM PHẬT…. ĐÍCH THỰC CÓ KHẢ NĂNG GIÚP THÂN TÂM CHÚNG TA THANH TỊNH, AN ỔN; DO ĐÓ, NÓ CŨNG LÀ MỘT PHƯƠNG PHÁP TU HÀNH, SONG NÓ KHÔNG PHẢI LÀ MỤC ĐÍCH TU HÀNH, ĐIỀU NÀY MỌI NGƯỜI CẦN THỂ HỘI RÕ RÀNG MỚI ĐƯỢC.

Hầu hết người học Phật đều cho rằng, tu hành là ăn chay, niệm Phật, lạy Phật sám hối, làm công tác từ thiện, thậm chí tu luyện năng lực thần thông, trở thành người biết trước mọi chuyện, hoặc đả thông kinh mạch khí huyết trong người. Kỳ thực, nói một cách đơn giản, tu hành là sửa đổi những việc làm, lời nói, ý nghĩ không tốt, dùng bất kỳ phương pháp nào cũng được, miễn đạt thành mục đích này. Cho nên, các việc tụng kinh bái sám, ăn chay, niệm Phật nói ở trên, đích thực có khả năng giúp thân tâm chúng ta thanh tịnh, an ổn; do đó, nó cũng là một phương pháp tu hành, song nó không phải là mục đích tu hành, điều này mọi người cần thể hội rõ ràng mới được. Còn như việc tu luyện thần thông, Phật giáo chủ trương nhân duyên quả báo, hết thảy đều duyên nơi sự dẫn dắt của nghiệp lực đã gây tạo trong quá khứ, hiện tại phải chịu lấy quả báo đó; con đường tương lai, cũng phải dựa vào sự nỗ lực của bản thân mà dần chuyển biến, nếu dựa hoàn toàn vào thần thông là sai lầm rất lớn.

- Trích sách Nhận Diện Khổ Đau, HT. Thích Thánh Nghiêm khai thị, Mạt nhân Đạo Quang dịch.
Ktt

Viết bình luận của bạn