Danh mục sản phẩm

NĂNG LỰC CỦA CÁC KINH LUÂN

Chiquan
Thứ Tư, 25/05/2022

ĐỂ HIỂU RÕ NĂNG LỰC CỦA CÁC KINH LUÂN, CHÚNG TA PHẢI THẤU HIỂU NĂNG LỰC CỦA CÁC THẦN CHÚ

Để hiểu rõ năng lực của các kinh luân, chúng ta phải thấu hiểu năng lực của các thần chú (mantra). Chữ mantra bắt nguồn từ tiếng Phạn mà nghĩa đích thực của nó là “bảo vệ tâm”. Trong văn hóa Tây tạng, các thần chú được giải thích là những chủng tự tâm linh được ban năng lực của các bậc giác ngộ, đem lại lợi lạc cho hữu tình chúng sanh.

Nhiều Phật tử trì tụng Om Mani Padme Hum, thần chú Lục tự của Chenrezig, vị Bồ tát của lòng từ bi. Mặc dầu thật khó thành tựu, song một số Phật tử tinh tấn đã trì tụng 100 triệu biến chú Om Mani Padme Hum trong suốt cuộc đời của họ. Lợi ích phát sinh từ khối công đức đó, là họ hiển lộ sự thành tựu và an định, có khả năng cứu giúp người khác và không còn sợ hãi cái chết. Số khác thậm chí mọc răng mới khi họ đã 80-90 tuổi. Tự bản thân tôi biết có người đã làm được như vậy.

~ Đức Jigdal Dagchen Sakya
Tôn ảnh: Kinh Luân Điện  

Viết bình luận của bạn