Danh mục sản phẩm

NẾU NGƯỜI NỮ CÓ THỂ GIỮ VỮNG ĐỨC HẠNH CỦA NỮ NHÂN

Chiquan
Chủ Nhật, 30/10/2022

NẾU NGƯỜI NỮ CÓ THỂ GIỮ VỮNG ĐỨC HẠNH CỦA NỮ NHÂN THÌ CON CÁI CÔ TA SẼ PHỎNG THEO KHUÔN MẪU TỐT LÀNH, CÒN VINH DỰ NÀO HƠN; HUỐNG GÌ CON DÂU, CHÁU DÂU CỦA CHÍNH MÌNH CŨNG ĐỀU LÀ CON GÁI NHÀ NGƯỜI TA ĐÓ THÔI. MUỐN CHO NƯỚC NHÀ QUẬT KHỞI HƯNG THẠNH, NẾU KHÔNG CÓ HIỀN MẪU SẼ KHÔNG CÓ GÌ HỖ TRỢ ĐƯỢC!

Ngày hôm qua nhận được thư luận về chuyện dạy con gái là cái gốc để tề gia trị quốc, có thể nói là ông đã thấy thấu triệt được cái lý. Nhà Châu lập quốc nền tảng là do ba bà Thái. Văn Vương thành thánh là nhờ thai giáo . Do vậy, biết đời không có bậc thánh hiền là do thế gian ít có người mẹ thánh hiền mà nên nỗi! Nếu như bà mẹ nào cũng giống như ba bà Thái thì con họ dẫu chẳng là Vương Quý, Văn Vương, Châu Công thì cũng chẳng là kẻ gian ác, điều này cũng rõ ràng lắm! Nhưng người đời chỉ biết yêu thương con gái, mặc tình cho nó kiêu căng thành thói, chẳng biết đem lẽ mẫu nghi ra dạy. Đấy chính là một điều đại bất hạnh của nước ta!

Con người lúc nhỏ thường kề cận bên mẹ, nên chịu ảnh hưởng thói quen của mẹ rất sâu. Những kẻ làm con gái người ta hiện thời, ngày sau sẽ là mẹ người ta. Ai muốn bồi đắp quốc gia phải lấy chuyện dạy con gái làm nhiệm vụ cấp bách. Chớ nói: “Con gái là con người ta, cần gì phải uổng công chịu đựng nhọc nhằn, lo lắng làm gì?” Phải biết rằng: Vì trời đất, vun bồi một người dân lành biết giữ phận thì không có công đức nào lớn hơn! Huống chi nếu người nữ có thể giữ vững đức hạnh của nữ nhân thì con cái cô ta sẽ phỏng theo khuôn mẫu tốt lành, còn vinh dự nào hơn; huống gì con dâu, cháu dâu của chính mình cũng đều là con gái nhà người ta đó thôi! Muốn cho nước nhà quật khởi hưng thạnh, nếu không có hiền mẫu sẽ không có gì hỗ trợ được! Đời không có mẹ hiền thì chẳng những nước không có lương dân, mà nhà cũng chẳng có con ngoan! Ngay cả những gã sư tăng tồi tệ ăn bám Phật pháp cũng đều chẳng phải do những người mẹ tốt lành sanh ra! Nếu như người mẹ thật sự hiền, bọn ấy trọn chẳng đến nỗi kém hèn đến thế! Tiếc thay!

- Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên, Ấn Quang đại sư khai thị, Như Hòa chuyển ngữ.

Viết bình luận của bạn