Danh mục sản phẩm

NGÀY MAI LÀ NGÀY 27/03/2022 TỨC LÀ NGÀY 25/01/2149 TẠNG LỊCH LÀ NGÀY VÍA CHƯ DAKINI.

Chiquan
Thứ Bảy, 26/03/2022

NGÀY MAI LÀ NGÀY 27/03/2022 TỨC LÀ NGÀY 25/01/2149 TẠNG LỊCH LÀ NGÀY VÍA CHƯ DAKINI.

Chúng con xin thành Kính Đảnh Lễ suối nguồn của mọi hành động vì lợi lạc chúng sinh của Chư Dakini. Cầu mong mọi hoạt động làm lợi ích cho chúng sinh của Chư Dakini sẽ thành tựu tự nhiên.

Ngày mai là ngày 27/03/2022Tây lịch tức ngày 25/01/2149 Tạng lịch là ngày vía của Chư Dakini. Mọi hạnh lành và nghiệp xấu đều tăng trưởng. Chúng ta nên ăn chay, bố thí, trì giới, thiền định, tụng chú, phóng sinh ...

Cảm ơn các bạn đã thực hành Pháp.

Mong mọi sự tốt lành!

Viết bình luận của bạn