Danh mục sản phẩm

NHỮNG LỢI LẠC/CHỨC NĂNG CỦA THỰC HÀNH SUR

Chiquan
Chủ Nhật, 12/06/2022

Thực hành Sur bao gồm hai điều – ‘chopa’ (cúng dường) và ‘jinpa’ (bố thí). Điều đầu tiên liên quan đến việc cúng dường lên những đối tượng cao hơn của sự kính trọng, tức Tam Bảo – Phật, Pháp và Tăng, và Tam Gốc – Đạo Sư, Bổn Tôn và Không Hành Nữ cùng chư Hộ Pháp. Phật là bậc thầy, Pháp là giáo lý trong khi Tăng là cộng đồng tâm linh. Đạo Sư [Lama] là gốc rễ của ân phước gia trì; Bổn Tôn [Yidam] là gốc rễ của các thành tựu tâm linh; Không Hành Nữ và chư Hộ Pháp là gốc rễ của các hoạt động tâm linh. Khi Sur được cử hành, chúng ta dâng cúng dường lên những đối tượng của Quy Y, điều tích lũy vô lượng công đức và thiện hạnh, xua tan ác nghiệp, chướng ngại và nghịch duyên trên con đường dẫn đến giải thoát và giác ngộ.

Chức năng thứ hai của Sur là bố thí. Điều này nghĩa là khi Sur được cử hành, chúng ta thực hành bố thí cho tất cả những hữu tình chúng sinh và đặc biệt, các chúng sinh ngạ quỷ ăn-khói và chúng sinh trong trung ấm [Bardo], nhờ đó, trả những món nợ nghiệp mà chúng ta đã mắc phải với chúng sinh khác trong đời này và nhiều đời quá khứ.

THỰC HÀNH SUR ĐƯỢC CỬ HÀNH THỰC TẾ NHƯ THẾ NÀO?
Chúng ta đốt bột, thóc lúa, các loại thảo dược, những thứ ăn được (ba loại trắng và ba loại ngọt) và y phục (vải lục các màu) trong lửa cháy đượm và cùng với đó, một lời cầu nguyện Sur đặc biệt được tụng đọc, trong đó, chúng ta được dẫn dắt trong thiền định/quán tưởng về việc nhân lên những đối tượng giác quan/lạc thú như các đám mây trên trời và sau đấy, cúng dường các đối tượng siêu việt hơn gồm chư vị cao quý và cũng thực hành bố thí cho tất cả hữu tình chúng sinh nói chung và đặc biệt, những vị có mối nợ nghiệp với chúng ta.

Nếu Sur được cử hành vì những người đã khuất, người ta có thể thêm vào đồ cúng Sur những viên cam lồ và các chất liệu linh thiêng và hồi hướng chúng vì lợi ích của tất cả những vị đã khuất, bao gồm những người gần gũi và thân thương của chúng ta.

SỬ DỤNG SỨC MẠNH THIỀN ĐỊNH CỦA TÂM TRONG THỰC HÀNH SUR
Phật giáo được gọi là ‘Nang Dong Rig Pa”, ngành khoa học của tâm. Như thế, Phật giáo nhấn mạnh tầm quan trọng vào thái độ hay cách tiếp cận bên trong nhiều hơn là vẻ bề ngoài. Trong nhận thức đúng đắn, Phật giáo không khuyến khích hình tướng bên ngoài của bất kỳ điều gì, dù đó là cúng dường hay thực hành từ thiện, lấn át ý định của những hành động này, tức cách tiếp cận bên trong. Vì thế, trong trường hợp này, thực hành cúng dường Sur, dù cho có thể nhỏ bé về số lượng, với thái độ tích cực và ý định đúng đắn và quan trọng hơn cả là nhờ sự quán tưởng thiền định, có thể đem lại lợi lạc và công đức lớn lao.

CẦN NGHĨ GÌ KHI CÚNG DƯỜNG SUR?

Lửa cúng Sur cần được nhận ra như là lửa trí tuệ nguyên sơ thiêu cháy mê lầm. Lửa tạo ra khói, thứ khởi lên không chướng cản như là tinh túy cam lồ không cấu nhiễm trong hình tướng của năm đối tượng giác quan. Hãy cúng dường chúng lên Đạo Sư, Tam Bảo – những vị khách của sự kính trọng. Cầu mong hành động này đem đến giác ngộ nhờ sự tích lũy các tư lương và tịnh hóa che chướng!

Hãy cúng dường chúng lên những vị bảo hộ Giáo Pháp bị trói buộc bởi lời thề, những vị khách mời của công đức. Nhờ làm thế, cầu mong chư vị giúp giáo lý Phật Đà phát triển và các hoạt động làm lợi lạc chúng sinh khác trở nên rộng khắp! Hãy cúng dường lên những chúng sinh sáu cõi, những vị mà chúng ta có nợ nghiệp. Nhờ làm thế, cầu mong những khách mời của lòng bi mẫn được thỏa mãn, trải qua hạnh phúc và từ bỏ khổ đau! Hãy hiến dâng những món cúng dường này lên tất cả những vị mà chúng ta đã gây ra nợ nghiệp và có nghiệp báo và mong họ hài lòng và các ý niệm và hành động gây hại của họ được xoa dịu! Hãy hiến dâng những món cúng dường này lên các chúng sinh trong Bardo, trạng thái trung âm và tất cả những chúng sinh ăn-khói. Cầu mong họ thoát khỏi mọi vô minh và sợ hãi và luôn luôn trải qua an bình và hỷ lạc!

Khenpo Sonam Tsewang biên soạn bằng Anh ngữ.
Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ.
St

Viết bình luận của bạn