Danh mục sản phẩm

Những lợi lạc vô biên của thực hành tịnh hóa Kim Cương Tát Đỏa

Chiquan
Thứ Bảy, 30/04/2022

Những lợi lạc vô biên của thực hành này [thực hành tịnh hóa Kim Cương Tát Đỏa] cũng được miêu tả trong vô số bản văn, trong số đó có Mật Điển Ba Đoạn Kệ Về Tâm Trí Tuệ:

"Những vị thiền định về Kim Cương Tát Đỏa
Và trì tụng thần chú một cách hoàn hảo
Sẽ tịnh hóa tất cả ác hạnh của họ
Và trở nên giống như Kim Cương Tát Đỏa."
 
và Mật Điển Bài Ca Của Kim Cương Tát Đỏa, điều tuyên bố rằng:
 
"Tinh túy tự khởi, thần chú trăm âm,
là hạt giống của tất cả chư Phật.
Nó phá hủy mọi sự suy giảm và sứt mẻ."
 
và,
 
"Với những vị nắm giữ thần chú trăm âm
Cái chết phi thời sẽ không xảy ra,
Bệnh tật và khổ sở cũng chẳng xảy đến với họ.

Với những vị nắm giữ thần chú trăm âm,
Sẽ chẳng có đói nghèo hay đau đớn.
Kẻ thù sẽ biến mất,
Và mọi mong ước đều viên thành.

Những vị nắm giữ thần chú trăm âm
Và mong muốn một đứa con, sẽ có con;
Nếu họ muốn giàu có, họ sẽ đạt được;
Và nếu họ không có nhà, họ sẽ tìm được nhà.

Nếu con muốn kéo dài cuộc đời,
Con cần nắm giữ thần chú trăm âm;
Thậm chí nếu cuộc đời của con đã đến điểm kết thúc,
Con sẽ dễ dàng sống ba trăm năm.
Trong đời này, con sẽ hạnh phúc.
Lúc chết, con sẽ vãng sinh Cực Lạc.

Chư Không Hành Nữ, tinh linh thế gian và những vị sở hữu và hồi sinh người chết,
Các tinh linh gây ra ô nhiễm, ảnh hưởng tiêu cực và những vị phá hủy trí nhớ,
Không thể làm hại
Với những vị nắm giữ thần chú trăm âm.
Và thậm chí những chúng sinh với các lỗi lầm lớn
Chắc chắn sẽ diện kiến chư Phật.

Bằng cách trì tụng thần chú trăm âm của Mật Thừa,
Những kẻ ngu dốt sẽ trở nên thông minh,
Và những kẻ thiếu may mắn sẽ gặp may mắn;
Tai ương và khổ sở sẽ không còn nữa.
Thậm chí những kẻ chịu ngũ nghịch tội với kết quả tức thì
Cũng sẽ được tịnh hóa nhờ trì tụng thần chú trăm âm.
Trong đời này và các đời tiếp sau,
Họ sẽ trở thành Chuyển Luân Thánh Vương hay tương tự.
Cuối cùng, họ sẽ hiến dâng cho giải thoát
và thành tựu Phật quả."

~ KYABJE DUDJOM RINPOCHE

___

The boundless benefits of this practice are also described in numerous texts, among them the Tantra of the Three Verses on the Wisdom Mind:
 
Those who meditate on Vajrasattva
And recite the mantra perfectly
Will purify all their negative actions
And become the same as Vajrasattva.
 
and the Tantra of the Song of Vajrasattva, which declares:
 
The self-arisen essence, the hundred-syllable mantra,
Is the seed of all the Buddhas.
It destroys all deteriorations and breaches.
 
and,
 
For those who hold the hundred syllables
Untimely death will not occur,
Nor will illness and misery befall them.
For those who hold the hundred syllables
There’ll be no poverty or pain.
Their enemies will disappear,
And all their wishes will be fulfilled.
Those who hold the hundred syllables
And want a child, will have a child;
If they seek riches, riches they’ll obtain;
And when they’re homeless, they will find a home.
If you wish to prolong your life,
You should hold the hundred syllables:
Even if you’ve come to this life’s end,
You’ll easily live three hundred years.
In this life you will be happy,
At death you’ll go to the Blissful Realm.i
Dakinis, elemental spirits, and those that possess and resurrect the dead,
Spirits that cast defilement, negative forces, and those that destroy memory
Can do no harm
To holders of the hundred syllables.
And even beings with great downfalls
Will surely see the Buddhas.
By reciting the Secret Mantra Vehicle’s hundred syllables
The stupid will become intelligent,
And the ill-fated will have good luck;
Calamities and misery will be no more.
Even those burdened by the five crimes with immediate effectj
Will be purified by reciting the hundred syllables.
In those and subsequent lives,
They will become universal monarchs and the like.
Finally they will devote themselves to liberation
And attain Buddhahood.

~ KYABJE DUDJOM RINPOCHE
Kim cương bí mật thừa

Viết bình luận của bạn