Danh mục sản phẩm

NHỮNG VÌ SAO RISHI, THEO CHIÊM TINH HỌC TÂY TẠNG

Chiquan
Chủ Nhật, 04/09/2022

Theo chiêm tinh học Tây Tạng, những vì sao Rishi 'xuất hiện' một tuần mỗi năm, thông thường rơi vào tháng 8 Âm lịch. Năm nay, những vì sao Rishi xuất hiện từ ngày 9 đến 15 tháng 9. Trong tiếng Tạng, điều này cũng được biết đến là Karma Rishi.

Trong khoảng thời gian này, các bác sĩ Tây Tạng thường đặt những thùng nước bên ngoài và sau đó dùng nước này để làm thuốc.

Một cách khác để nhận được lợi lạc từ nước chữa lành này là tắm trong bể bơi, hồ hay sông trong thời gian này. Hay lấy nước vào các thùng rồi sử dụng để tắm gội. Bất cứ nước nào - dù đó là đại dương, sông, suối hay nước trong ao/bể, đều chứa đựng những phẩm tính chữa lành của các vì sao. Nước này cũng có thể được dùng để cho thú nuôi hoặc tưới cây. Thậm chí nước trong thân thể chúng ta cũng có thể được gia trì và tịnh hóa bằng năng lượng chữa lành đặc biệt này bằng cách ra ngoài vào ban đêm khi các vì sao xuất hiện. Đây là thời điểm ĐẶC BIỆT CÁT TƯỜNG để tiến hành các thực hành chẳng hạn thần chú HỘ GIÁP KIM CƯƠNG hay thần chú Dược Sư.

Pema Jyana lược dịch từ http://saraswatibhawan.org/rishi-stars-2017/
Nguyện cát tường!

___

According to the Buddhist medical scripture, the star of Medicine King (སྐར་མ་རྀ་ཥི།)appears in the sky seven days every year. Through the rays it emanates and the blessing of Medicine Buddha, all the water in rivers, lakes, oceans and seas will have the quality of medicine. Bathing or taking shower with this water can dispel our diseases and improve our physical and mental health. Great Tibetan masters of all the times all have encouraged this. This year, the star of Medicine King appears in the sky from Sep 9th to 15th. Hope you take shower or bathe often and recite the mantra or name of Medicine Buddha as many as possible.

Theo bản văn y học của Phật giáo, sao Dược Vương xuất hiện trên bầu trời bảy ngày mỗi năm. Nhờ ánh sáng từ vì sao này và ân phước gia trì của Phật Dược Sư, tất cả nước ở sông, hồ, biển cả và đại dương sẽ có năng lực chữa lành. Tắm bằng nước này có thể xua tan bệnh tật và thúc đẩy sức khỏe về thân và tâm của chúng ta. Chư đạo sư vĩ đại của Tây Tạng trong mọi thời kỳ đều ủng hộ điều này. Năm nay, sao Dược Vương xuất hiện trên bầu trời từ ngày 9/9 đến ngày 15/9. Tôi hy vọng rằng các bạn tắm thường xuyên và trì tụng thần chú hay danh hiệu của Phật Dược Sư càng nhiều càng tốt.

~ Khenpo Sodargye

___

ཏ་དྱ་ཐཱ༔ ཨོཾ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་མ་ཧཱ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ༔ རཱ་ཛ་ས་མུདྒ་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ༔
teyata | om bhekandze bhekandze maha bekhandze bhekandze | radza samudgaté soha
tadyathā oṃ bhaiṣajye bhaiṣajye mahābhaiṣajye bhaiṣajyarājasamudgate svāhā

Viết bình luận của bạn