Danh mục sản phẩm

QUÁN ĐẢNH QUAN ÂM TỨ THỦ BẮT ĐẦU PHÁP HỘI MANI

Chiquan
Thứ Tư, 17/05/2023

“QUÁN ĐẢNH QUAN ÂM TỨ THỦ BẮT ĐẦU PHÁP HỘI MANI - Ngày 18/5/2023 tại chùa Sủi

4 ARM CHENREZIG EMPOWERMENT FOR STARTING OF MANI RETREAT ON 18 May 2023 at Sui Temple

Ban Tổ chức hoan hỷ kính mời Chư Tăng Ni và Quý Phật tử tham dự quán đảnh Đức Quan Âm Tứ Thủ để chúng ta bắt đầu Pháp hội Mani trân quý cát tường! 

Thời gian: Thứ Năm ngày 18/5/2023 từ 4.30g chiều - 7.00g tối (giờ Việt Nam)
Địa điểm: Chùa Sủi

Mời tất cả mọi người tham dự, và đến sớm để trang nghiêm, thanh tịnh đạo tràng, an lạc thân tâm trước khi nhận lễ quán đảnh.

Nguyện mọi sự cát tường!

BTC: Drikung Garchen Phuntsok Choling 

----------------------

We are very happy to invite venerable monks, nuns and all dharma brothers and sisters near and far to attend the Four Arm Chenrezig Empowerment to start the auspicious and precious 4th 100 million Mani Recitation Retreat. 

Time: Thursday, May 18, 2023 from 4.30pm - 7.00pm (Vietnam time)
Location: Sui Pagoda

Please come early to prepare body and mind at peace ready for receiving the empowerment.

May all be auspicious!

Organizer: Drikung Garchen Phuntsok Choling”

Nguồn: Garchen Vietnam - Drikung Garchen Phuntsok Choling

- - - - - - - - - - 

#positive #empowerment #teaching #practice #buddha  #Buddhistphilosophy #worldpeace #happiness #India #Nepal #Bhutan #mindtraining #Buddhism #oral #transmission #mantra #recitation #dedication #rinpoche #tantra #mattong #khautruyen #kimcuongthua #quandanh #quandinh #thuyetphap

Viết bình luận của bạn