Danh mục sản phẩm

Sẽ là vô ích nếu có những hoài nghi hay lo lắng về các chất linh thiêng như vậY

Chiquan
Chủ Nhật, 27/03/2022

Sẽ là vô ích nếu có những hoài nghi hay lo lắng về các chất linh thiêng như vậy. Nếu con phát khởi nhiều nghi ngờ về nó, con sẽ không thọ nhận được ân phước gia trì. Con có thể có lý do để lo lắng và nghi ngờ về việc ăn các loại thịt khác nhau, bởi các loại thịt khác nhau có thể gây ra đủ mọi bệnh tật, nhưng MENDRUP (Pháp Dược) được làm từ các chất vô cùng linh thiêng, vì thế, con không cần phải lo lắng.

Người ta nói rằng, nếu một con kiến ăn một mẩu nhỏ xíu của loại thuốc linh thiêng này, nó sẽ thoát khỏi ba cõi thấp hơn. Nếu con MANG THUỐC THIÊNG NÀY BÊN MÌNH, con sẽ được bảo vệ khỏi các bệnh dịch và chướng ngại từ các thế lực tiêu cực. Nếu con ăn vài viên mỗi ngày, con sẽ được chữa lành khỏi nhiều kiểu bệnh tật. Nó cũng xoa dịu phiền não tinh thần và cảm xúc mâu thuẫn và làm khởi lên nhiều kinh nghiệm và chứng ngộ.

~ KYABJE PENOR RINPOCHE

___

It’s no use to have doubts or worry about such sacred substances. If you give rise to a lot of doubt about it, you won’t receive the blessings. You may have a reason to worry and have doubts about eating different kinds of meat, because different meats can cause all sorts of disease, but mendrup is made from very sacred substances, so you don’t need to worry about it.

It is said that if an ant eats just a tiny bit of this sacred medicine, it will be liberated from the three lower realms. If you carry this sacred medicine on your person, you will be protected from plagues and obstacles from negative forces. If you take some every day, you can be cured of many different types of illness. It also pacifies mental afflictions and conflicting emotions and gives rise to experiences and realization.

~ KYABJE PENOR RINPOCHE
Theo Kim Cương Bí Mật Thừa

Viết bình luận của bạn