Danh mục sản phẩm

Sự nguy hại của thuốc lá với người tu hành

Chiquan
Thứ Năm, 31/08/2023

🌈Còn ko ít hành giả mật thừa coi thường sự nguy hại của khói thuốc và những chất tương tự, hãy để tôi kể bạn nghe câu chuyện đức Karmapa thứ 3 đã bị đánh bại vì khói thuốc như thế nào

🙏Rangjung Dorje (Karmapa thứ 3) là một bậc đại thành tựu trong đời và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ lan đến tận Mông Cổ, ngài để lại nhiều tư liệu quý giá và đào tạo ra nhiều đệ tử xuất sắc

🙏Tuy là một đạo sư thành tựu vĩ đại, nhưng ngài đã gặp khó khăn trong quá trình hóa độ chúng sinh. Một lần nọ khi ở tu viện Tsurphu, một vị lama già thông thạo giáo lý tên là Karma Samdrup đã qua đời, Karmapa thứ 3 đã cố gắng cứu ông 3 lần (Phowa) nhưng đều đã thất bại. Sau đó ngài đã ngồi thiền và quan sát và nói rằng: "Lama này vì đã từng hút thuốc, khiến cho luân xa tái sinh về cõi phật đã bị chặn, thần thức của lama cũng bị chặn và rất khó siêu thoát"

🙏Guru Rinpoche đã nói: "Nếu trong miệng bạn có dù chỉ một chút mùi thuốc lá, thì tôi - Guru Rinpoche, sẽ không bao giờ có hy vọng cứu được bạn."

🙏Kinh luật tạng nói rằng: "có 18 loại thuốc lá, và dù bạn chạm vào thứ nào, bạn cũng sẽ phải đọa địa ngục"

🙏Đức Atisha nói: “Nếu ai lệ thuộc vào thuốc lá, năm độc phiền não sẽ giống như lửa. Sau khi chết, họ sẽ bị tái sinh trong ác đạo, và sau khi có được thân người, họ cũng sẽ bị điên"

🙏Đức Tsongkhapa nói: "nếu một người thầy thuốc dùng khói thuốc lá làm thuốc, người bệnh uống thuốc này trong 7 ngày sẽ cùng bị đọa vào địa ngục cùng với thầy thuốc trong 7 kiếp

Cùng vô số bậc thành tựu đã đều cảnh báo về sự nguy hại của khói thuốc và những chất tương tự như nó.
St NPM

Viết bình luận của bạn