Danh mục sản phẩm

Thầy gốc và bổn tôn

Chiquan
Chủ Nhật, 12/06/2022

Bởi vị thầy gốc hiện nay của chúng ta có kết nối vô cùng thân thiết với ta, chúng ta có thể gặp Ngài thường xuyên. Vì thế, ân phước gia trì của Ngài đến với tâm chúng ta rất nhanh chóng. Trong quá khứ, từng có một vị Khamtrul Rinpoche. Trong kinh nghiệm thực hành, Ngài tới cõi Tịnh độ của Guru Rinpoche, nơi chư Daka và Dakini chào đón và đưa Ngài tới đỉnh lễ Guru Rinpoche. Lúc ấy, Ngài tự hỏi liệu Guru Rinpoche sẽ trông như thế nào. Nhưng khi Ngài tới cung điện linh thiêng, ngự trên ngai là bậc thầy gốc của chính Ngài. Chư Daka và Dakini bảo rằng, vị đang ngự trên ngai chính là Guru Rinpoche. Điều này chỉ ra rằng Guru Rinpoche không khác biệt với vị thầy gốc của chúng ta. Tôi hy vọng rằng mọi người có thể thực hành Giáo Pháp một cách đúng đắn.
Namkhai Nyingpo Rinpoche

As our present root teacher has a very close connection to us, we are able to see our root teachers frequently. Therefore, their blessings enter our minds very swiftly. In the past, there was a Khamtrul Rinpoche. In his practice experience, he came to Guru Rinpoche’s pureland where many Dakas and Dakinis welcomed him and escorted him to see Guru Rinpoche. At that time, he wondered how Guru Rinpoche would look like. But when he came to the celestial palace, sitting on the throne was his own root master. The Dakas and Dakinis told him that the person sitting on the throne was Guru Rinpoche. This shows that Guru Rinpoche is no different from our root master. I hope everyone would be able to practice the Dharma correctly.

Namkhai Nyingpo Rinpoche
St

Viết bình luận của bạn