Danh mục sản phẩm

Thuốc gia trì

Chiquan
Chủ Nhật, 27/03/2022

Bất cứ chúng sinh nào trong khoảnh khắc sắp đọa vào ba cõi thấp hơn sẽ được sinh về ba cõi cao bằng cách THẤY, NGHĨ, NGỬI, NẾM và XÚC CHẠM hay ĐƯỢC CHẠM BỞI BÓNG của những viên thuốc gia trì phi phàm, dù cho kích cỡ chỉ nhỏ như hạt vừng và những thiện hạnh của họ sẽ được tăng cường bằng công đức siêu phàm của việc thấy, nghĩ, ngửi, nếm và xúc chạm thuốc gia trì.

Any being [who] is in the moment of falling into three lower realms will [be] reborn to upper three realms by seeing, thinking of, smelling, tasting, and touching or been touched by the shadow of extraordinary blessing pills, even if size is as small as a sesame, and their good actions will be enhanced by the extraordinary merits of seeing, thinking of, smelling, tasting and touching the blessing pill.

~ KYABJE DUDJOM RINPOCHE

Photo: Thuốc gia trì PHỔ BA KIM CƯƠNG trong Pháp hội Đại Thành Tựu Phổ Ba Kim Cương Namchak Pudri ở Hoa Kỳ do Dudjom Yangsi Sangye Pema Zhepa Rinpoche chủ trì.
P/s: ảnh minh hoạ. Tác dụng của thuốc pháp gia trì là tác dụng chung. 

Viết bình luận của bạn