Danh mục sản phẩm

THUỐC PHÁP - THUỐC GIA TRÌ - Những Điều Kiện Nghiêm Ngặt Trong Quá Trình Làm Thuốc  

Chiquan
Thứ Tư, 27/04/2022

Trong truyền thống Phật Giáo Kim Cang Thừa, thuốc gia trì có công dụng mang lại ÂN PHƯỚC gia trì cho người dùng, giúp hành giả nhanh chóng THÀNH TỰU PHÁP, chữa lành THÂN TÂM BỆNH, và đặc biệt có năng lực giúp NGƯỜI LÂM CHUNG vượt qua những sóng gió của trạng thái trung gian (thân trung ấm) sau khi chết và có một tái sinh tốt lành.

Người thỉnh thuốc pháp phải có tâm chí thành thanh tịnh, bậc Thượng sư chủ trì đàn lễ Đại thành tựu pháp thuốc gia trì phải là bậc Giác ngộ, từng bước nghi lễ phải tuân theo chính xác quá trình được dạy trong Kinh điển, Mật điển. 

Trước hết Tăng đoàn tập hợp và trộn lẫn các nguyên liệu thảo dược lấy từ các vùng thánh địa, những cây này đã hấp thụ năng lượng tinh túy của vũ trụ từ khi còn là một mầm mống.  Nguyên liệu được trộn cũng bao gồm xá lợi chư Thượng sư giác ngộ, các bậc Đại Thành tựu giả hoặc xá lợi của Phật. 

Quá trình trộn đòi hỏi hành giả phải thiền định tự thân là Bản tôn và trộn theo tiến trình nhất định. Hỗn hợp này được nặn thành hình vị Phật Bản tôn của đàn pháp, khoác các sức trang hoàng và đặt trong Mandala của nghi lễ. 


Sau đó Tăng đoàn cử hành nghi lễ Đại thành tựu pháp và cầu nguyện suốt ngày đêm liên tục trong vòng 100 ngày (hay ít nhất là 49 ngày), cho đến khi gặp cảm ứng cát tường (tượng thuốc mọc tóc hoặc phát sáng, linh kiến mặt trăng và mặt trời nhập làm một...) có nghĩa là thuốc đã thành tựu pháp và có thể tạ đàn.  

Sau đó, tượng thuốc Phật Bản tôn được chia nhỏ ra thành dạng viên và có thể được dùng.  Bởi vậy, một viên thuốc gia trì cam lồ nhỏ hơn đầu que tăm cũng đã chứa đựng vô số công đức và năng lượng tâm linh của Từ bi và Trí tuệ.

Nguồn: Sưu tầm

Viết bình luận của bạn