Danh mục sản phẩm

TRÌ TỤNG OM MANI PADME HUM TRONG KHI QUAY KINH LUÂN GIÚP TÂM TA TRỞ NÊN KIÊN CỐ, TĂNG TRƯỜNG LỢI LẠC

Chiquan
Thứ Tư, 27/04/2022

Trì tụng Om Mani Padme Hum trong khi quay kinh luân. Việc này giúp tâm chúng ta trở nên kiên cố và tập trung tốt nhất vào thực hành và tăng trưởng lợi lạc vì tất cả chúng sanh. 

Chuyên chú tâm của bạn vào lòng từ bi, bình đẳng và lợi ích vì tha nhân, không phải cho bạn. 

Quán tưởng những tia sáng rực rỡ như mặt trời, phóng ra từ kinh luân chiếu sáng mười phương. Những tia sáng này phá hủy mọi ác nghiệp và đau khổ không chỉ của loài người, mà tất cả chúng sanh bao gồm súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, a-tu-la và chư thiên. Mọi ác nghiệp bị thu hút vào kinh luân và tiêu tan. 

Tập trung vào một vấn đề, chẳng hạn chiến tranh hoặc thảm họa, quay kinh luân nghỉ tưởng đang hóa giải nỗi đau thương của chúng sanh đang gặp nạn. 

Hồi hướng công đức của việc thực hành kinh luân nhằm tịnh hóa nguyên nhân căn bệnh của ai đó để điều trị bệnh. 

~ Đức Jigdal Dagchen Sakya
Hình ảnh: Minh họa bài viết
St

 

Viết bình luận của bạn