Danh mục sản phẩm

Xua tan chướng ngại

Chiquan
Chủ Nhật, 22/05/2022

Theo nhiều cách khác nhau, thế giới tràn ngập những hỗn loạn. Có vô số chướng ngại và hoàn cảnh không mong muốn, không chỉ với thế giới bên ngoài mà còn cả thế giới bên trong của các chúng sinh trong đất nước của chúng ta, bao gồm ở tất cả các Tăng đoàn Giáo Pháp. Khắp nơi, chúng ta có thể thấy và trải nghiệm rằng các cảm xúc và yếu tố đang rất bất ổn. Nhiều vị đạo sư đặc biệt của chúng ta bị bệnh hoặc đã viên tịch.

Bởi những hoàn cảnh này, chúng ta có thể trở nên vô vong nếu lãng quên khả năng cầu nguyện. Không có nhiều cách chữa lành thực sự để nương tựa ngoại trừ thực hành và cầu nguyện đến những Bổn tôn thù thắng đặc biệt. Không ngoại lệ, tất cả Bổn tôn - tức tai, tăng ích, kính ái, điều phục (những vị mà sự hành trì sẽ thay đổi tùy theo thời gian, năng lượng và hoàn cảnh) - sẽ làm lợi lạc chúng sinh. Tuy nhiên, dù cho là Phật tử hay không, với những kẻ có niềm tin hay không, không nghi ngờ gì THỰC HÀNH PHỔ BA KIM CƯƠNG là phương thức tốt nhất để xua tan các chướng ngại bên ngoài và trong, đặc biệt với tình thế cực kỳ hỗn loạn của chúng ta hiện nay.

In so many ways, the world is full of turbulence. There are countless obstacles and unwanted circumstances, not only for the outer world, but for the inner world of beings in our country, including in all Dharma center sanghas.  Everywhere, we can see and experience that emotions and elements are very imbalanced right now. Also, many of our special teachers either have sicknesses or have gone to parinirvana.

 

Because of these kinds of circumstances, we can become hopeless if we forget about our ability to pray. There are not so many actual remedies to rely on except to practice and pray to special sublime deities. Without exception, all the deities-- peaceful, increasing, magnetizing, wrathful (whose practice will vary according to the time, energy and situation) - will benefit beings. However, whether for Buddhists or non-Buddhists, for those with faith or those without faith, there is no question that Vajrakilaya practice is the best method to remove outer and inner obstacles, especially for the extremely turbulent situation we find ourselves in today.

~ LAMA SONAM TSERING RINPOCHE

Viết bình luận của bạn