Danh mục sản phẩm

Ý nghĩa của nhận giữ một bức hình bổn tôn trong lễ quán đảnh

Chiquan
Thứ Sáu, 05/08/2022

Trong dòng thứ hai của trang ba mươi hai [trong nghi quỹ Anh ngữ], chúng ta cầu nguyện rằng: 

'Mong bạn diện kiến Thánh Quán Thế Âm và Trừ Cái Chướng Bồ Tát'. 

Trong giai đoạn trung ấm Bardo, khi thần thức lang thang khắp toàn bộ thế giới, tất cả những dấu ấn nghiệp tích cực và tiêu cực có thể khởi lên. Vì thế, nếu con đã thọ nhận dù chỉ một quán đỉnh QUÁN THẾ ÂM và trong lễ quán đỉnh ấy, con đã nhận được một bức hình Bổn tôn, sau đấy, con giữ nhận thức về việc đã thọ nhận quán đỉnh đó và con có thể nhận ra Bổn tôn nhờ việc đã thấy bức hình. 

Hơn thế nữa, người ta dạy rằng nhờ đã thọ nhận một quán đỉnh - dẫu cho người ta không thực hành Bổn tôn đó trong cuộc đời - đơn giản nhờ có niềm tin và tình yêu thương mãnh liệt dành cho Bổn tôn, Bổn tôn đó có thể tự nhiên xuất hiện trong Bardo tức thì. Nhờ chỉ nghe hay nhớ về danh hiệu của Bổn tôn đó, hình tướng của Bổn tôn có thể xuất hiện và con có thể diện kiến Bổn tôn một cách trực tiếp và hiểu được rõ ràng ý nghĩa của bất kỳ trao truyền nào mà con đã thọ nhận trong đời. Đó là lý do việc nhận một bức hình Bổn tôn trong lễ quán đỉnh lại quan trọng đến vậy. Chính nhờ thấy hình ảnh đó mà chúng ta nhận ra được Bổn tôn, điều sẽ vô cùng lợi lạc trong giai đoạn trung ấm Bardo.

~ GARCHEN RINPOCHE, GIÁO LÝ JANGCHOK
Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ.

Viết bình luận của bạn