Danh mục sản phẩm

Ý NGHĨA TỪ ‘TULKU’ VÀ ‘GURU’

Chiquan
Thứ Bảy, 30/04/2022

Những từ "Tulku" {vị tái sinh} và "Guru" {đạo sư} dường như đã trở nên gần như đồng nghĩa và ĐÓ LÀ MỘT SAI LẦM LỚN. Như tôi đã nhiều lần tuyên bố, một vị đạo sư không cần phải có bất cứ bằng cấp hay một danh hiệu như "TULKU" hoặc thuộc về một gia đình đáng kính, họ hàng với một Lama tôn quý. Tuy nhiên, sẽ luôn có những kết nối như vậy, bởi vì chúng ta là con người và chúng ta thường bị cuốn đi bởi những cạm bẫy này.

Một vị đạo sư cần hành xử như là hình mẫu, một người thực sự phụng sự Giáo Pháp và mong muốn làm lợi lạc hữu tình chúng sinh. Ai đó giống như Gene Smith của Tibetan Buddhist Resource Center [Trung Tâm Tài Nguyên Phật Giáo Tây Tạng - TBRC] là một hình mẫu như thế. Dù bạn có lẽ không thể xem ông ấy là một đạo sư, ông ấy đã làm rất nhiều vì Giáo Pháp. Tuy vậy, ở những nơi như Tây Tạng, những người như ông ấy không được tôn kính.

Thay vào đó, chúng tôi có những TULKU và RINPOCHE được tấn phong, người tuyên bố là có sự chào đời cao hơn và là những hóa hiện của các đạo sư vĩ đại. Đây là một hiện tượng rất phổ biến ở vùng Himalaya. Những đứa trẻ tuyên bố là nhớ các đời quá khứ và nhận ra thị giả trước kia. Có một sự mê hoặc đầy ngu dốt về cách những cậu bé này nhận ra chiếc giày và đồ dùng cũ. Hệ thống có thể đã vận hành tốt trong thời kỳ mà người ta không quá nghi ngờ và có xu hướng tin tưởng nhiều hơn, nhưng nó không nên tồn tại trong thời đại hiện nay. Nó có thể vẫn truyền cảm hứng cho một số người. Nó có thể xác thực những chuyện nhất định đôi chút ở đâu đó. Nhưng trong nhiều trường hợp, đặc biệt hiện nay, các hệ thống như vậy là những lời mời gọi cho nhiều vấn đề lớn trong tương lai.

~ DZONGSAR KHYENTSE RINPOCHE

___

The words “tulku” and “guru” seem to have become almost synonymous, and that is a big mistake. As I have stated many times, a guru doesn’t need to have any degrees or have a title like “tulku” or belong to a respected family or be related to a respected lama. Such connections, will, however, often be there, because we are human beings, and we often get carried away by these trappings.
A guru must act as a role model, someone who really offers his or her service to the Dharma and wishes to benefit sentient beings. Someone like Gene Smith of the Tibetan Buddhist Resource Center is such a role model. Even though you may not be able to consider him a guru, he did so much for the Dharma. Yet in places like Tibet, people like him are not revered.
Instead, we have tulkus and rinpoches who are enthroned, who claim to have a higher birth and to be manifestations of great masters. This is a very popular phenomenon in the Himalayas. Kids claim to remember past lives and recognize their former attendants. There is a very stupid fascination with how these boys recognize their old shoes and implements. None of that really matters. The system may have worked back in the day when people were not too skeptical and were more inclined to believe, but it should not exist in this day and age. It may still inspire some people. It might confirm certain things here and there a little bit. But in many cases, especially now, systems like this are invitations for big problems in the future.

~ DZONGSAR KHYENTSE RINPOCHE

Viết bình luận của bạn